دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1یاحقیالهه شيميدکتری (Ph.D)http://elaheh_yahaghi.student.um.ac.ir
2یادگارصالحینسرین تاريخکارشناسی ارشدhttp://na_ya628.student.um.ac.ir
3یاراحمدیمیترا جغرافياکارشناسی ارشد
4یاربیاحسان تاريخکارشناسی ارشد
5یاربیهانیه علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://h.yarabbi.student.um.ac.ir
6یاربیرسول مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
7یارزادهاحمدشاهعلوم سیاسیکارشناسی ارشد
8یارعلیسبحانمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://sobhan.yarali.student.um.ac.ir
9یارمندسارااقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://yarmand.sara.student.um.ac.ir
10یاریبهنازریاضی محضدکتری (Ph.D)http://be_ya410.student.um.ac.ir
11یاریمهدی زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
12یاریمحمد حافظ مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://yari.student.um.ac.ir
13یاری فردعلی اصغر مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://yarifard.student.um.ac.ir
14یاسمیشهین جغرافياکارشناسی ارشدhttp://sh.yasemi.student.um.ac.ir
15یاقوتیعلیرضا مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://alirezayaghooti.student.um.ac.ir
16یاقوتی نیتفرشاد مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://farshad.yaghoutiniyat.student.um.ac.ir
17یامیحجت الله علوم داميدکتری (Ph.D)http://h.yami2009.student.um.ac.ir
18یامیزهرا اقتصادکارشناسی ارشد
19یاوریمینامدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
20یاوریمهدی جغرافياکارشناسی ارشدhttp://me_ya213.student.um.ac.ir