دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۱۸ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آب سالانمهدیعلوم قرآن و حدیث (بین الملل )دکتری (Ph.D)
2آدینههادیمهندسی کامپیوتر ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://adineh.student.um.ac.ir
3آقا محمد حسین تجریشیزهرافقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
4آقائیحسنفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
5آقامحمدیبنفشهعلوم و صنایع غذایی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://banafsheh.aghamohammadi.student.um.ac.ir
6آقاییمسعودرفتار حرکتی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://ma_ag70.student.um.ac.ir
7آل عثمانماجدجبارسعدانریاضی محضدکتری (Ph.D)
8ابراهیم خانیحامدمدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://Hamed.Ebrahimkhani.student.um.ac.ir
9ابراهیمیامیرفلسفه و حکمت اسلامی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
10ابراهیمیانمهدیبهداشت مواد غذایی و آبزیان (بین الملل)دکتری (Ph.D)
11احمدیفاطمه علوم سياسيکارشناسی ارشد
12احمدیسید محمد رضاعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://se_ah359.student.um.ac.ir
13احمدی افزادیزهرافقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://za_ah745.student.um.ac.ir
14اختریراحممهندسی عمران ( بین الملل )کارشناسی ارشد
15اخرتیبرات الهحقوق (بین الملل )کارشناسی ارشد
16ادیبی سدهلیدازراعت و اصلاح نباتات ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://li_ad657.student.um.ac.ir
17ارجمنداتوساحقوق (بین الملل )کارشناسی ارشد
18ارجمنداحمدجغرافیا (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ah_ar533.student.um.ac.ir
19ارجمندبهارازادهزیست شناسی (بین الملل)کارشناسی ارشد
20اردکانیانامیرحسینفیزیولوژی ورزشی (بین الملل)کارشناسی ارشدhttp://ardekanian.student.um.ac.ir