دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳۸ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آسالمریمفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://maryam.asal.student.um.ac.ir
2ابراهیمیریحانهفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://re_eb192.student.um.ac.ir
3ابراهیمیفرهادرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://farhad.ebrahimi.student.um.ac.ir
4ابریشمیسیدعلیرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)
5احمدمیریمریمرفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://maryam.ahmadmiri.student.um.ac.ir
6احمدیرسولرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://ra_ah883.student.um.ac.ir
7احمدی زادهاحمدفیزیولوژی ورزشیدکتری (Ph.D)http://ahmad.ahmadizadeh.student.um.ac.ir
8اخوندزاده مقدمپرنیانفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد
9ازادمنجیریامیرعباسرفتار حرکتیکارشناسی ارشد
10ازبک زائیرقیهفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://ozbakzaye.roghayeh.student.um.ac.ir
11اسحاقیاناحمدرضافیزیولوژی ورزشیدکتری (Ph.D)http://ahmadrezaeshaghian.student.um.ac.ir
12اسدیپریسافیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://p.asadi.student.um.ac.ir
13اسدیعلیرضافیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://alirezaasadi45.student.um.ac.ir
14اسماعیلیمحمدعلیفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد
15اسماعیلیمعینفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://moein.esmaeili.student.um.ac.ir
16اسمعیلی محزونملیحهفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد
17اشتریرضافیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد
18افلاکیابوالفضلرفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://ab_af936.student.um.ac.ir
19اکبرزادهبهنازرفتار حرکتیکارشناسی ارشد
20اکبری خضرییگانهفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://yegane.akbarikhezri.student.um.ac.ir