دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲٬۵۳۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آبیلالهه مهندسي شيميکارشناسی ارشد
2آذرمحمد آصف مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
3آزادی مقدممسعود مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://masoud.azadimoghaddam.student.um.ac.ir
4آقائی بناد کوکیمهدی مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://m_aghaee.student.um.ac.ir
5آل پیغمبر مقدمعلی مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://bourse.market.student.um.ac.ir
6اباذریانالهام مهندسي شيميدکتری (Ph.D)
7ابدیرعنا مهندسي برقکارشناسی ارشد
8ابراهیموائل عباس عبدالحسین مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://wa_ib382.student.um.ac.ir
9ابراهیم زادهملیحه مهندسي متالورژي و مواددکتری (Ph.D)http://malihe.ebrahimzade.student.um.ac.ir
10ابراهیم زاده ابکوهعلی مهندسي برقکارشناسی ارشد
11ابراهیم زاده ازغدیفهیمه مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://fahimeh.ebrahimzadeh.student.um.ac.ir
12ابراهیم پوردلاورمسعود مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://ma_eb800.student.um.ac.ir
13ابراهیمیرضا مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://reza.ebrahimi.student.um.ac.ir
14ابراهیمیمعین مهندسي برقکارشناسی ارشد
15ابراهیمیسحر مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://s.ebrahimi1992.student.um.ac.ir
16ابراهیمیاحسان مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
17ابراهیمیامیرحسین مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشدhttp://amirhossein.ebrahimi.student.um.ac.ir
18ابراهیمیرضا مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
19ابراهیمیمحمدجواد مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://mj.ebrahimi.student.um.ac.ir
20ابراهیمیامیرحسین مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشد