دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۷۹۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آخوندباباعلیرضا مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://alireza.akhoondbaba.student.um.ac.ir
2آشفته قهقهمحمد مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://ashofteh.mohammad.student.um.ac.ir
3آهویعلی مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://ali.ahooy.student.um.ac.ir
4ابدانمسعود مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://abdan.student.um.ac.ir
5ابراهیم ابادیفرزانه مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://farzaneh.ebrahimabadi.student.um.ac.ir
6ابراهیمیتکتم مهندسي شيميکارشناسی ارشد
7ابراهیمیحسینمهندسی صنایعکارشناسی ارشد
8ابراهیمیانعلی مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
9ابوالحسنیمسعود مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://abolhassani.masoud.student.um.ac.ir
10ابوالحسنیسارا مهندسي شيميدکتری (Ph.D)http://sara.abolhasani.student.um.ac.ir
11ابوئی مهریزیمژگان مهندسي متالورژي و مواددکتری (Ph.D)http://mo.mehrizi.student.um.ac.ir
12ابوغربانبلسم ضیاء مجید مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)
13اتابکی فرمحمدعلیمهندسی صنایعکارشناسی ارشدhttp://mo_at5.student.um.ac.ir
14اتشکارامیرحسین مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://ahatashkar.student.um.ac.ir
15اثباتیمعین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
16احسان زادهمیلاد مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
17احسانییاسر مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://ehsani.yaser.student.um.ac.ir
18احسانییاسر مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://ehsani.yaser.student.um.ac.ir
19احسانییاسر مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://yaser.ehsani.student.um.ac.ir
20احسانییاسر مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://yaser.ehsani.student.um.ac.ir