دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲٬۰۵۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آخوندباباعلیرضا مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://alireza.akhoondbaba.student.um.ac.ir
2آرین رادجواد مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://javad.aryan.student.um.ac.ir
3آشفته قهقهمحمد مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://ashofteh.mohammad.student.um.ac.ir
4آهویعلی مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
5ابدانمسعود مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://abdan.student.um.ac.ir
6ابراهیم ابادیفرزانه مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://farzaneh.ebrahimabadi.student.um.ac.ir
7ابراهیمیتکتم مهندسي شيميکارشناسی ارشد
8ابراهیمیحسینمهندسی صنایعکارشناسی ارشد
9ابراهیمیمحمدجواد مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://mj.ebrahimi.student.um.ac.ir
10ابراهیمیانعلی مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
11ابریشمیسوزان مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://suzan.abrishami.student.um.ac.ir
12ابوالحسنیمسعود مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://abolhassani.masoud.student.um.ac.ir
13ابوالحسنیسارا مهندسي شيميدکتری (Ph.D)http://sara.abolhasani.student.um.ac.ir
14ابوئی مهریزیمژگان مهندسي متالورژي و مواددکتری (Ph.D)http://mo.mehrizi.student.um.ac.ir
15ابوغربانبلسم ضیاء مجید مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)
16اتشکارامیرحسین مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://ahatashkar.student.um.ac.ir
17اتشی یزدیسیدمحمد مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://seyyedmohammad.atashiyazdi.student.um.ac.ir
18اثباتیمعین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
19احسان زادهمیلاد مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
20احسانییاسر مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://yaser.ehsani.student.um.ac.ir