ارتباط با ریاست دانشگاه

آدرس صفحه خانگی دکتر مسعود میرزائی شهرابی : http://prof.um.ac.ir/mirzaeesh

برای ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه می توانید از فرم زیر استفاده کنید.

اطلاعیه ها