ارتباط با ریاست دانشگاه

آدرس صفحه خانگی دکتر احد ضابط : http://ahad.profcms.um.ac.ir

برای ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه می توانید از فرم زیر استفاده کنید.

اطلاعیه ها