اخبار دانشگاه

استقبال از تیم دانشجویی فرمول یک دانشگاه فردوسی مشهد

استقبال از تیم دانشجویی فرمول یک دانشگاه فردوسی مشهد

 تیم دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در مسابقات بین‌المللی فرمول یک دانشجویی کشور ایتالیا به‌عنوان بهترین تیم سال اول این دور از مسابقات انتخاب شد و روز پنجشنبه در فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی نژاد مورد استقبال مسئولان دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت. تیم پنج‌نفره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد که برای نخستین بار در این مسابقات با خودرو «سورنا» که مراحل طراحی و ساخت آن در دانشکده مهندسی  دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده بود، شرکت کرد...