اخبار دانشگاه

صفحه دانشجویان نو ورود دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه دانشجویان نو ورود دانشگاه فردوسی مشهد

ضمن تبریک به دانشجویان عزیز بابت ورود به خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد، این دانشجویان می توانند اخبار و اطلاعیه های مربوط به خود را تا اطلاع ثانوی در این صفحه مشاهده نمایند.           ما را در صفحات مجازی دانشگاه فردوسی مشهد دنبال کنید. وبسایت دانشگاه فردوسی مشهد       https://www.um.ac.ir        کانال تلگرام دانشگاه فردوسی مشهد    @fumpr کانال سروش دانشگاه فردوسی مشهد   ...

990805TarbiyatBadani

99080401Etelaa

بیش از 25000 دانشجو
بیش از 800 عضو هیات علمی
بیش از 110000 دانش آموخته
بیش از 2000 دانشجوی بین المللی
435 رشته/مقطع تحصیلی
63 گروه آموزشی