اخبار دانشگاه

برگزاری مراسم تقدیر از دانش آموختگان برتر و عضو هیأت علمی برجسته دانشگاه در سال 97-98

برگزاری مراسم تقدیر از دانش آموختگان برتر و عضو هیأت علمی برجسته دانشگاه...

مراسم تقدیر از دانش آموختگان برتر سال تحصیلی 97-98 و عضو هیأت علمی برجسته دانشگاه فردوسی مشهد روز پنجشنبه 1 اسفند 1398 با حضور دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه، دکتر حمیدرضا طاهری معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه، مسئولین بنیاد دانشگاهی فردوسی، رؤسای دانشکده ها، اعضاء هیأت علمی و دانش آموختگان دانشگاه در سالن دکتر رحیمی زاده برگزار گردید. آغاز مراسم با خوش آمدگوئی علیرضا ناظری مدیر عامل و مهندس مستشاری نائب رئیس هیأت امنای بنیاد دانشگاهی فردوسی همراه بود...

980925rotbeh

بیش از 25000 دانشجو
بیش از 800 عضو هیات علمی
بیش از 110000 دانش آموخته
بیش از 2000 دانشجوی بین المللی
435 رشته/مقطع تحصیلی
63 گروه آموزشی