دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1گاراژیانفواد علوم داميکارشناسی ارشدhttp://foadgarajian.student.um.ac.ir
2گازرانینگار اقتصادکارشناسی ارشد
3گازریمحمدعلی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
4گازریمحمدعلی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
5گازریمحمدعلی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
6گازریمحمدعلی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
7گازیچی مشهدیسیده مریم مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://maryam.gazichi.student.um.ac.ir
8گدازرضا مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://reza.godaz.student.um.ac.ir
9گرامی پورمیثم شيميکارشناسی ارشدhttp://geramipour.meysam.student.um.ac.ir
10گرامی نوقابیمحدثهگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)
11گرانپایهعلیاگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)
12گرانسایهپریسا مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
13گرایلیالهاممبانی تعلیم و تربیتکارشناسی ارشد
14گرجی پورمحمدجواد اقتصاددکتری (Ph.D)http://javadgorjipour.student.um.ac.ir
15گرگیچجلال الدین زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://ja.gorgich.student.um.ac.ir
16گرگینوحیده آماردکتری (Ph.D)http://VAHIDEH.GORGIN.student.um.ac.ir
17گرمابیمحمدمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
18گرمابیبهارمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
19گرمابیحسین شيميکارشناسی ارشدhttp://ho.garmabi.student.um.ac.ir
20گرمرودی اصیلغزاله مهندسي شيميدکتری (Ph.D)