دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ژالهریحانهاقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشد
2ژرفیهانیه زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشدhttp://hanieh.zharfi.student.um.ac.ir
3ژیلاییعاطفهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://atefe.jelaie.student.um.ac.ir