دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1پ ژولایمانمدیریتکارشناسی ارشد
2پارچه باف دولتیفاطمه علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
3پارسامطهره آماردکتری (Ph.D)http://Parsa.Motahareh.student.um.ac.ir
4پارساحسین فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)http://h_parsa.student.um.ac.ir
5پارسامنصوره شيميدکتری (Ph.D)http://m.parsa.student.um.ac.ir
6پارساپریسا علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://parisa.parsa.student.um.ac.ir
7پارساپویا مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://p.parsa.student.um.ac.ir
8پارسامحمدصادقمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://mo.parsa.student.um.ac.ir
9پارسافرعباس حسابداريکارشناسی ارشدhttp://abbas.parsafar.student.um.ac.ir
10پارسامهرالهامروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://elham.parsamehr.student.um.ac.ir
11پارساوشامینعلوم سیاسیکارشناسی ارشد
12پارساییمحبوبه زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)http://parsaieferdowsi.student.um.ac.ir
13پارساییرشید زمين شناسيدکتری (Ph.D)
14پارساییزینتمدیریتکارشناسی ارشدhttp://z.parsaei.student.um.ac.ir
15پارسهسارا علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشد
16پارسی مودمحمدحسینمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
17پاره کارمریم آمارکارشناسی ارشد
18پازش رشتخواریسمیهرفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://somayeh.pazeshroshtkhari.student.um.ac.ir
19پازشی رشتخوارناصررفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://na.pazeshiroshtkhar.student.um.ac.ir
20پازوکسحرسادات آمارکارشناسی ارشدhttp://pazook.saharsadat.student.um.ac.ir