دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1پ ژولایمانمدیریتکارشناسی ارشد
2پارساپویامهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://po_pa577.student.um.ac.ir
3پارسامطهره آماردکتری (Ph.D)http://Parsa.Motahareh.student.um.ac.ir
4پارساحسین فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)http://h_parsa.student.um.ac.ir
5پارسامنصوره شيميدکتری (Ph.D)
6پارساپریسا علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://pa_pa277.student.um.ac.ir
7پارسامعصومهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://em.parsa6.student.um.ac.ir
8پارسازینبروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://parsa.student.um.ac.ir
9پارساپویا مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://p.parsa.student.um.ac.ir
10پارسامحمدصادقمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://mo.parsa.student.um.ac.ir
11پارسافرعباس حسابداريکارشناسی ارشدhttp://abbas.parsafar.student.um.ac.ir
12پارسافرپدراممدیریتکارشناسی ارشدhttp://pedram.parsafar.student.um.ac.ir
13پارسامهرالهامروان شناسیکارشناسی ارشد
14پارساوشامین علوم سياسيکارشناسی ارشد
15پارساپورفاطمهاگروتکنولوژیکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.parsapour.student.um.ac.ir
16پارساییمحبوبه زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)http://parsaieferdowsi.student.um.ac.ir
17پارساییرشید زمين شناسيدکتری (Ph.D)
18پارساییزینتمدیریتکارشناسی ارشد
19پارسهسارا علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشد
20پارسی مودمحمدحسینمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد