دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۶۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ناجم حصاریمحمدفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
2ناجکارنسترناقتصاد کشاورزی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://nastaran.najkar.student.um.ac.ir
3ناجیخالد هادی زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
4ناجی ابهریحامدمهندسی متالورژی و مواد (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://naji.student.um.ac.ir
5ناجی رخیجواداگروتکنولوژیکارشناسی ارشدhttp://j.najirokhi.student.um.ac.ir
6ناجی شب اهنگمرسده مهندسي برقکارشناسی ارشد
7ناجی عطارامیررضامهندسی صنایع ( بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://amirreza.naji.attar.student.um.ac.ir
8ناجی پورمهسا مهندسي شيميدکتری (Ph.D)
9نادرزاده استاداشرف فيزيكدکتری (Ph.D)http://aa.naderzadeh.student.um.ac.ir
10نادرعفیفمصطفی پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://dr.naderafif.student.um.ac.ir
11نادرنژادگراناززبانشناسی همگانی (بین الملل)دکتری (Ph.D)
12نادروردیفاطمه مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشدhttp://fa_na858.student.um.ac.ir
13نادرکام فیروزیفیروزه مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://fi_na117.student.um.ac.ir
14نادریداود زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
15نادرینسترنبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
16نادرینسترنبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
17نادرینسترنبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
18نادرینسترنبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
19نادریمریم جغرافيادکتری (Ph.D)http://maryam.nadery.student.um.ac.ir
20نادرییگانه شيميکارشناسی ارشدhttp://ye_na681.student.um.ac.ir