دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1لاری یزدیپوریا فيزيكکارشناسی ارشدhttp://puria.lariyazdi.student.um.ac.ir
2لاریجانیشمیمعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://shamim.larijani.student.um.ac.ir
3لازممحمد جمعه حقوقکارشناسی ارشد
4لالیان پورامیر مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
5لامسهمیلادبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
6لاهوتیسیدمحمدعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشد
7لایق خویدکیسیده نگار مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشد
8لبافیسیده فاطمه مهندسي عمراندکتری (Ph.D)http://sf.labbafi.student.um.ac.ir
9لجمیریاحسان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)
10لجمیریاحسان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)
11لسانیزینب زيست شناسيدکتری (Ph.D)
12لشکرینرگس تاريخکارشناسی ارشدhttp://narges.lashkari.student.um.ac.ir
13لشکریاحمد حقوقکارشناسی ارشدhttp://ah_la517.student.um.ac.ir
14لشکریمهدی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://mahdilashkari.student.um.ac.ir
15لشکری دربندیمصطفی تاريخکارشناسی ارشد
16لشگریمرتضیمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://morteza.lashgari.student.um.ac.ir
17لطفعلی ثانیشهرزادعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://sh_lo522.student.um.ac.ir
18لطفعلی کهنه قوچانهانیه زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://ha_lo44.student.um.ac.ir
19لطفیمجتبیبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیدکتری (Ph.D)http://mo_lo214.student.um.ac.ir
20لطفیفهیمهعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشد