دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1فائزمحمد انیسحقوق خصوصیکارشناسی ارشد
2فائزیمهدیروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://mahdi.faezi.student.um.ac.ir
3فائزیاحمد مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
4فاتحی ترشیزمحمدرضا مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://mohammadreza.fatehitorshiz.student.um.ac.ir
5فاتحی زادهمینا علوم پايهکارشناسی ارشد
6فاخرتقی حسین علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
7فارسیصادق مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://farsi.sadegh.student.um.ac.ir
8فارسی دوستمهدیاگروتکنولوژیکارشناسی ارشد
9فارسی دوستنجمهمطالعات برنامه درسی و آموزشیکارشناسی ارشد
10فارسی نیافاطمه شيميکارشناسی ارشدhttp://fa_fa366.student.um.ac.ir
11فارسیانویشتاسب مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشدhttp://farsian.student.um.ac.ir
12فارقیسیدمعین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
13فاروقیعبدالمالکمدیریتکارشناسی ارشد
14فاروقیعبدالمالکمدیریتکارشناسی ارشد
15فاروقیعبدالمالکمدیریتکارشناسی ارشد
16فاروقیعبدالمالکمدیریتکارشناسی ارشد
17فاضلفروغعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://fazel.student.um.ac.ir
18فاضلفایزهمبانی تعلیم و تربیتکارشناسی ارشدhttp://fa.fazel.student.um.ac.ir
19فاضلمحمدعلوم سیاسیکارشناسی ارشدhttp://mo_fa259.student.um.ac.ir
20فاضلحیدرعباس علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد