دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1غازیغزالهرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://ghazale.ghazi.student.um.ac.ir
2غازیساره هادی رزاق زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
3غانملیثمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://laith.ghanem.student.um.ac.ir
4غجه پورفروغ تاريخکارشناسی ارشد
5غدیریایمانمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ghadiri.iman.student.um.ac.ir
6غدیری فریمانیفاطمهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشدhttp://fateme.ghadirifarimani.student.um.ac.ir
7غرابفخرالدین زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
8غرابادیانصادقحقوق جزا و جزم شناسیکارشناسی ارشد
9غروریشکیلاعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
10غریبعطیه مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://a.gharib.student.um.ac.ir
11غریبعطیه مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://a.gharib.student.um.ac.ir
12غریبعطیه مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://a.gharib.student.um.ac.ir
13غریبعطیه مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://a.gharib.student.um.ac.ir
14غریب ناییفاطمهفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
15غریبی منفردفروغریاضی محضدکتری (Ph.D)http://fr.gharibimonfared.student.um.ac.ir
16غریریعمر فیصل غازی زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
17غزالی پورزهرا زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
18غزایی یانمیناعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://mina.ghazaeian.student.um.ac.ir
19غضنفریسیمااقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://sima.ghazanfari.student.um.ac.ir
20غضنفریعلی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://ali.ghazanfari.student.um.ac.ir