دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۳۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1عابدمیرآقا فيزيكدکتری (Ph.D)http://mi_ab24.student.um.ac.ir
2عابدخراسانیجواد علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://abedkhorasani.javad.student.um.ac.ir
3عابدزادهحسین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://abedzade.hossein.student.um.ac.ir
4عابدزاده عطارریحانه مهندسي برقکارشناسی ارشد
5عابدنوکندهفاطمه زبان فرانسهکارشناسی ارشد
6عابدیبه آفرین اديان و عرفان تطبيقيکارشناسی ارشد
7عابدیکلثوم تاريخ و تمدن ملل اسلاميکارشناسی ارشد
8عابدیسجادریاضی محضدکتری (Ph.D)http://sa_ab419.student.um.ac.ir
9عابدیمروه حاوی عاتی زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
10عابدیتکتم زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
11عابدیسیما فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشدhttp://abedi.sima.student.um.ac.ir
12عابدیحسین فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد
13عابدیحسین فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد
14عابدیحسن مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://abedi.hassan.student.um.ac.ir
15عابدیسیدجعفر مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشد
16عابدیخدیجهمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://kh_ab642.student.um.ac.ir
17عابدیعبدالمهدیعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://amabedi.student.um.ac.ir
18عابدی استادمریم شيميدکتری (Ph.D)http://maryam.abediostad.student.um.ac.ir
19عابدی شجاعفرزاد جغرافيادکتری (Ph.D)http://f.abedishoja9816138043.student.um.ac.ir
20عابدی کارشکبتول زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://ba.abedikareshk.student.um.ac.ir