دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ظاهربیداء فاضل ظاهر مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://baydaadhahir.student.um.ac.ir
2ظاهربومیجوادمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://javad.zaherboomi.student.um.ac.ir
3ظاهری عبده وندشقایقاقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://sh.zaheriabdehvand.student.um.ac.ir
4ظریففرهاد زبانشناسیکارشناسی ارشدhttp://farhadezarif.student.um.ac.ir
5ظریف بروجردیانمعصومهاقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://masoumeh.zarif.student.um.ac.ir
6ظریف سنگ اتش خباززهرا اقتصادکارشناسی ارشد
7ظریف گلباریزدیهانیهروان شناسیدکتری (Ph.D)http://haniye_zarif.student.um.ac.ir
8ظریف مرادیان فریمانیشیریناقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://sh.zarifmoradianfarimani.student.um.ac.ir
9ظریف نجارتازه جوانسمانه زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
10ظریف هنرورعلی اقتصاددکتری (Ph.D)http://ali_zarif.student.um.ac.ir
11ظریفیعبدالخالقعلوم سیاسیکارشناسی ارشد
12ظریفیانمهدی زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
13ظریفیانمحمدعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://mohammad.zarifian.student.um.ac.ir
14ظفرافشاریانسیه شيميکارشناسی ارشد
15ظفرحسینیسیدمهدی علوم قرآن و حديثدکتری (Ph.D)
16ظفرخواهالناز مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://zafarkhah.student.um.ac.ir
17ظفرزادهرقیه اقتصادکارشناسی ارشد
18ظفرزادهرقیه اقتصادکارشناسی ارشد
19ظفرزادهرقیه اقتصادکارشناسی ارشد
20ظفرزادهرقیه اقتصادکارشناسی ارشد