دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ظاهربیداء فاضل ظاهر مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://baydaadhahir.student.um.ac.ir
2ظاهری عبده وندشقایقاقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://sh.zaheriabdehvand.student.um.ac.ir
3ظریففرهاد زبانشناسي همگانيکارشناسی ارشدhttp://farhadezarif.student.um.ac.ir
4ظریفهادی فيزيكدکتری (Ph.D)http://HADI.ZARIF.student.um.ac.ir
5ظریف باقری موقرمحدثهروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://zarif.student.um.ac.ir
6ظریف بروجردیانمعصومهاقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)
7ظریف سنگ اتش خباززهرا علوم اقتصاديکارشناسی ارشد
8ظریف مرادیان فریمانیشیریناقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://sh.zarifmoradianfarimani.student.um.ac.ir
9ظریف نجارتازه جوانسمانه زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشد
10ظریف هنرورعلی علوم اقتصاديدکتری (Ph.D)http://ali_zarif.student.um.ac.ir
11ظریف کتابی مشهدحامداگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://ha_za912.student.um.ac.ir
12ظریف گلباریزدیهانیهروان شناسیدکتری (Ph.D)http://haniye_zarif.student.um.ac.ir
13ظریفیعبدالخالق علوم سياسيکارشناسی ارشد
14ظریفیانمهدی زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
15ظریفیانمحمدعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
16ظفرافشاریانسیه شيميکارشناسی ارشد
17ظفرحسینیسیدمهدی علوم قرآن و حديثدکتری (Ph.D)
18ظفرخواهالناز مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://zafarkhah.student.um.ac.ir
19ظفرعلیزاده مقدممهرداد زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
20ظفرغلامرضازاده نوغانفاطمهاقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://zafar.fatemeh.student.um.ac.ir