دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۸ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1طاحونه بانرامین مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
2طارقیانبنیامین مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
3طاقتیسعید زبانشناسیکارشناسی ارشدhttp://saeid.taghati.student.um.ac.ir
4طاقه چیاننگین زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://negin.taghehchian.student.um.ac.ir
5طالاریمهلا مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
6طالب خواهریحانه زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
7طالب پوربهنوش مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
8طالب پورزهرا مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://talebpour.zahra.student.um.ac.ir
9طالبان فردعلی اصغرمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
10طالبیاحسان تاريخکارشناسی ارشدhttp://ehsan.talebi.student.um.ac.ir
11طالبیفاطمه کبری فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)
12طالبیمحمد زبانشناسیکارشناسی ارشدhttp://mohammad.talebi.student.um.ac.ir
13طالبیابراهیمفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
14طالبیمهسا مهندسي شيميکارشناسی ارشد
15طالبیفرنوش مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشد
16طالبی ایلخچیدامون تاريخکارشناسی ارشد
17طالبی زادهسیده مهدیس حسابداريکارشناسی ارشد
18طالبی فرعلی محمد علوم اجتماعيدکتری (Ph.D)http://al_ta958.student.um.ac.ir
19طالبی مظاهریعمادالدین زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشدhttp://talebimazahery.emadoddin.student.um.ac.ir
20طالبیانرحیمه زمين شناسيکارشناسی ارشد