دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ضابطی پورمحمد زبان انگلیسیدکتری (Ph.D)http://m.zabetipour.student.um.ac.ir
2ضابطیان حسینیمهسا علوم داميدکتری (Ph.D)http://mahsazabetian.student.um.ac.ir
3ضرابیمرتضیعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشدhttp://zarabi.morteza.student.um.ac.ir
4ضرابیرحیممهندسی برق (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://rahim.zarrabi.student.um.ac.ir
5ضرابیسعیدمهندسی شیمی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://saeid.zarrabi.student.um.ac.ir
6ضرغامی مقدممریمباغبانی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
7ضعیفمحدثهروان شناسیکارشناسی ارشد
8ضعیفدیمهمعماريکارشناسی ارشدhttp://dima.daif.student.um.ac.ir
9ضعیفیشادی شيميدکتری (Ph.D)http://sh_za852.student.um.ac.ir
10ضمیری جیرسراییبهاره اديان و عرفان تطبيقيدکتری (Ph.D)
11ضمیری ندافامیرحسینفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://amirhossein.zamirinadaf.student.um.ac.ir
12ضمیری نقرهعمادمهندسی صنایعدکتری (Ph.D)
13ضیاتقی حسابداريکارشناسی ارشد
14ضیاغزال زيست شناسيکارشناسی ارشد
15ضیا مشهدی نژادسارا زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
16ضیاالحقسیدمحمدسعید مهندسي عمراندکتری (Ph.D)http://ziaalhagh.student.um.ac.ir
17ضیاالدینی دشتخاکیسکینه علوم پايهکارشناسی ارشد
18ضیاء قریشیسیده شوکتمطالعات برنامه درسی و آموزشیدکتری (Ph.D)http://s.ziaghoreishi.student.um.ac.ir
19ضیائیسیدمحمدعلی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
20ضیائیسبحانمهندسی مکانیک(مرکز آموزش الکترونیک)کارشناسی ارشدhttp://sobhan.ziyaei.student.um.ac.ir