دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ضابطی پورمحمد زبان و ادبيات انگليسيدکتری (Ph.D)http://m.zabetipour.student.um.ac.ir
2ضابطیان حسینیمهسا علوم داميدکتری (Ph.D)http://mahsazabetian.student.um.ac.ir
3ضرابیرحیممهندسی برق (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://rahim.zarrabi.student.um.ac.ir
4ضرابیسعیدمهندسی شیمی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://saeid.zarrabi.student.um.ac.ir
5ضرابیمسعود مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://zarabi.masoud.student.um.ac.ir
6ضرابی رادشهلا مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://shahla.zarrabirad.student.um.ac.ir
7ضرغامی مقدممریمباغبانی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
8ضعیفمحدثهروان شناسیکارشناسی ارشد
9ضمیری ندافامیرحسینفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد
10ضمیری نقرهعمادمهندسی صنایعدکتری (Ph.D)
11ضیاغزال زيست شناسيکارشناسی ارشد
12ضیاءقریشیسیده شوکتمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://sh.ziaghoreishi.student.um.ac.ir
13ضیاءقریشیسیده شوکتمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://sh.ziaghoreishi.student.um.ac.ir
14ضیائیسبحانمهندسی مکانیک(مرکز آموزش الکترونیک)کارشناسی ارشد
15ضیائی سی سختحسین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://hossein.ziyaeesisakht.student.um.ac.ir
16ضیاالدینی دشتخاکیسکینه علوم پايهکارشناسی ارشد
17ضیاالدینی دشتخاکیعلیزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ali.ziaaddinidashtekhki.student.um.ac.ir
18ضیاتوحیدیرضا فيزيكکارشناسی ارشد
19ضیاحسین پورمحراب مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://mehrab_hp.student.um.ac.ir
20ضیاخدادادیانهدا شيميکارشناسی ارشدhttp://hodazia.student.um.ac.ir