دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1صائب نیاندا زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://nsaebnia.student.um.ac.ir
2صابرعبدالتوابمدیریتکارشناسی ارشد
3صابرمحمدرضا مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://mohamadreza.saber.student.um.ac.ir
4صابرزادهزهرا آماردکتری (Ph.D)
5صابرمجتهدیفاطمه حسابداريکارشناسی ارشدhttp://fateme.sabermojtahedi.student.um.ac.ir
6صابریامیر زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://asaberi.student.um.ac.ir
7صابریداودفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
8صابریزینب فيزيكکارشناسی ارشد
9صابریایمان خاکشناسیدکتری (Ph.D)
10صابریامینمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
11صابریسارهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://s.saberi.student.um.ac.ir
12صابریسیدصادق مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://sadeghsaberi997.student.um.ac.ir
13صابریسیدصادق مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://sadeghsaberi997.student.um.ac.ir
14صابریسیدصادق مهندسي برقکارشناسی ارشد
15صابریسیدصادق مهندسي برقکارشناسی ارشد
16صابریاحمد مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://ahmad.saberi.student.um.ac.ir
17صابریمصطفی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://mo_sa838.student.um.ac.ir
18صابریمحمدرضا مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
19صابری افتخارمریم علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
20صابری تنسوانانیسه مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشدhttp://saberitanasvan.anise.student.um.ac.ir