دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1صائب نیاندا زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://nsaebnia.student.um.ac.ir
2صابرعبدالتوابمدیریتکارشناسی ارشد
3صابرمحمدرضا مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://mohamadreza.saber.student.um.ac.ir
4صابر دلیلرمهنازمشترک - ادبیاتدکتری (Ph.D)
5صابرزادهزهرا آماردکتری (Ph.D)
6صابریامیر زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://asaberi.student.um.ac.ir
7صابریزینب فيزيكکارشناسی ارشد
8صابریایمانعلوم خاکدکتری (Ph.D)http://imansaberi69.student.um.ac.ir
9صابریهاجرمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ha_sa836.student.um.ac.ir
10صابریهاجرمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ha_sa836.student.um.ac.ir
11صابریهاجرمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ha_sa836.student.um.ac.ir
12صابریهاجرمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ha_sa836.student.um.ac.ir
13صابریامینمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
14صابریسارهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://s.saberi.student.um.ac.ir
15صابریسیدصادق مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://sadeghsaberi997.student.um.ac.ir
16صابریسیدصادق مهندسي برقکارشناسی ارشد
17صابریسیدصادق مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://sadeghsaberi997.student.um.ac.ir
18صابریسیدصادق مهندسي برقکارشناسی ارشد
19صابریمصطفی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://mostafa.saberi.student.um.ac.ir
20صابریمحمدرضا مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://mohammadreza.saberi.student.um.ac.ir