دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸۸ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1شاپوری مقدمجواد مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://javad.shapourimoghaddam.student.um.ac.ir
2شادزهرا مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://zahra-shad.student.um.ac.ir
3شادامین مهندسي شيميکارشناسی ارشد
4شادعلیرضا مهندسي شيميکارشناسی ارشد
5شادهدی مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://hoda.shad.student.um.ac.ir
6شادانمهدی زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://m.shadan.student.um.ac.ir
7شادان پورسیمین علوم پايهکارشناسی ارشد
8شادپیشهلامهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
9شادکامعلیرضا مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://alirezashadkam.student.um.ac.ir
10شادلوی خان جانیانسحر زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
11شادلوی خان جانیاناحسان مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
12شادمانمحمد پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://mo_sh679.student.um.ac.ir
13شادمانمصطفی حسابداريدکتری (Ph.D)http://mo_sh534.student.um.ac.ir
14شادماننجمه زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
15شادمانمیلاد علوم پايهدکتری (Ph.D)http://milad-shademan.student.um.ac.ir
16شادمانموسی زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
17شادمان فخرابادیمصطفیفقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری (Ph.D)http://shadmanfakhrabadi.student.um.ac.ir
18شادمهرملیکا جغرافياکارشناسی ارشدhttp://me_sh822.student.um.ac.ir
19شادی فرمهلا تاريخکارشناسی ارشدhttp://mahla.shadifar.student.um.ac.ir
20شارعی بیلندیحمیدرضا مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد