دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۵۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1سابقیسمیه آمارکارشناسی ارشد
2سابقیحسین فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)
3سابقیساجدهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
4سابقییگانه علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://ye_sa194.student.um.ac.ir
5سابقیمریم فيزيكکارشناسی ارشد
6سابقیهادیمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://hsabeghi.student.um.ac.ir
7سابقیمحمد مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
8ساجتزید زغیر مجهول آمارکارشناسی ارشد
9ساجدیمریم جغرافياکارشناسی ارشدhttp://ma_sa282.student.um.ac.ir
10ساجدیسیده دریاعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://dariasajedi.student.um.ac.ir
11ساجدیمجید مهندسي برقکارشناسی ارشد
12ساجدیکیهان مهندسي عمراندکتری (Ph.D)http://ke_sa186.student.um.ac.ir
13ساجدی مهرهداعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://h.sajedimehr .student.um.ac.ir
14ساجدی نسبفاطمه فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد
15ساحلاحمد شعیب علوم سياسيکارشناسی ارشد
16ساداتسید حسیب علوم سياسيکارشناسی ارشد
17ساداتسید محمد امین شيميکارشناسی ارشدhttp://mohammadamin.sadat.student.um.ac.ir
18ساداتسعید مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://sadat.student.um.ac.ir
19ساداتی خادرزهراسادات حسابداريکارشناسی ارشد
20ساداتی لمردیسیده محبوبهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد