دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1سابقیحسین فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)
2سابقییگانه علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://ye_sa194.student.um.ac.ir
3سابقیمریم فيزيكکارشناسی ارشد
4سابقیمحمد مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
5ساجدیمریم جغرافياکارشناسی ارشدhttp://ma_sa282.student.um.ac.ir
6ساجدیسیده دریاعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://dariasajedi.student.um.ac.ir
7ساجدی مهرهداعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://h.sajedimehr .student.um.ac.ir
8ساجدی نسبفاطمه فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد
9ساحلاحمد شعیبعلوم سیاسیکارشناسی ارشد
10ساداتسیدمسعودحقوق جزا و جزم شناسیکارشناسی ارشد
11ساداتسید نعمت اللهحقوق خصوصیکارشناسی ارشد
12ساداتسید محمد امین شيميکارشناسی ارشدhttp://mohammadamin.sadat.student.um.ac.ir
13ساداتسید معروفعلوم سیاسیکارشناسی ارشدhttp://sayedmaruf.sadat.student.um.ac.ir
14ساداتسید مجتبیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://sa_sa416.student.um.ac.ir
15ساداتسعید مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://sadat.student.um.ac.ir
16سادات فاطمیفاطمه سادات فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشدhttp://fa.sadatfatemi.student.um.ac.ir
17ساداتی خادرزهراسادات حسابداريکارشناسی ارشد
18ساداتی لمردیسیده محبوبهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
19سادهصدیقه فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشدhttp://se.sadeh2016.student.um.ac.ir
20سادیناحمدمهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)