دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۶۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1رئوف حجارزرینسمیرا زمين شناسيکارشناسی ارشد
2رئوف سید نژادسیده نفیسه مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
3رئوف سیدنژادسیده نفیسه مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)
4رئوف قطب الدینیسیدامیرحسینمدیریت (بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://amirraoof.student.um.ac.ir
5رئوفیمعصومه جغرافياکارشناسی ارشد
6رئوفیمحمدامین مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://m.raoufi.student.um.ac.ir
7رئیس زادهحمیدبهداشت مواد غذایی و آبزیان (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://hamid.raiszadeh.1985.student.um.ac.ir
8رئیس زاده کاشانیمحمدحسن جغرافياکارشناسی ارشدhttp://reiszadehkashani.student.um.ac.ir
9رئیس نیافاطمهروان شناسیکارشناسی ارشد
10رئیسیسوسن علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)
11راجی نیاخاطره آماردکتری (Ph.D)http://kh.rajinia.student.um.ac.ir
12راحتیمحمداقتصاد کشاورزی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mo_ra225.student.um.ac.ir
13راحتی قوچانیمهلا مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://mahla.rahati.student.um.ac.ir
14رادروح اللهمدیریتکارشناسی ارشد
15رادحامد پاتوبيولوژيدکترای تخصصیhttp://ha_ra172.student.um.ac.ir
16رادحامد پاتوبيولوژيدکترای تخصصیhttp://ha_ra172.student.um.ac.ir
17رادحامد پاتوبيولوژيدکترای تخصصیhttp://hamedrad.student.um.ac.ir
18رادفرسعید زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://saeid.radfar.student.um.ac.ir
19رادمانحسن مهندسي شيميدکتری (Ph.D)http://hassanradman.student.um.ac.ir
20رادمردمحمدابراهیم زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://m.e.radmard.student.um.ac.ir