دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1دائیزهرامدیریتکارشناسی ارشد
2دائیانسیدمحمدمهدیمدیریتکارشناسی ارشد
3دائیانسیدمحمدمهدیمدیریتکارشناسی ارشدhttp://se_da576.student.um.ac.ir
4دائیانسیدمحمدمهدیمدیریتکارشناسی ارشدhttp://se_da576.student.um.ac.ir
5دائیانسیدمحمدمهدیمدیریتکارشناسی ارشد
6دابعلیرضا مهندسي برقکارشناسی ارشد
7داداش زادهداود معارف اسلاميدکتری (Ph.D)
8دادخواهمهدیمدیریتدکتری (Ph.D)http://mehdidadkhah.student.um.ac.ir
9دادخواهداود مهندسي برقدکتری (Ph.D)
10دادخواهمحبوبه مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://mah.Dadkhah.student.um.ac.ir
11دادمندمحمداگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://mo.dadmand.student.um.ac.ir
12دادمندفاطمهمدیریتدکتری (Ph.D)
13دادمهرمجیدمطالعات برنامه درسی و آموزشیدکتری (Ph.D)http://dadmehr.majid.student.um.ac.ir
14دادمهرمحمدصادقمدیریتدکتری (Ph.D)http://mo_da195.student.um.ac.ir
15دادورعلی پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
16دادوراذین مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
17دادوندعلی علوم داميدکتری (Ph.D)http://dadvand.ali.student.um.ac.ir
18دادگر نهرخلجیحامدعلوم دامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ha_da347.student.um.ac.ir
19دارامهدخت مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://mdara.student.um.ac.ir
20دارابیکوکب فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)http://ko_da715.student.um.ac.ir