دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1تابش فرلیلا زبانشناسیدکتری (Ph.D)
2تابعیمنصوره اديان و عرفان تطبيقيکارشناسی ارشد
3تاتاریامین حقوقکارشناسی ارشد
4تاتاریشهرهعلوم و صنایع غذایی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://sh.tatari.student.um.ac.ir
5تاتاریمرتضی فيزيكدکتری (Ph.D)http://morteza.tatari.student.um.ac.ir
6تاتارینازنینمدیریتکارشناسی ارشدhttp://na.tatari.student.um.ac.ir
7تاج ابادیامیرمسعودمهندسی مکانیک ( بین الملل )کارشناسی ارشد
8تاج الدینحسنمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
9تاج بخشیانمریم زمين شناسيدکتری (Ph.D)
10تاج میرریاحیزهرا تاريخ و تمدن ملل اسلاميکارشناسی ارشد
11تاجورکمال الدین حقوقکارشناسی ارشد
12تاجیسکینه علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://sa.taji.student.um.ac.ir
13تاجی اقایهکبری شيميکارشناسی ارشد
14تاجیانیثنا مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://sa_ta354.student.um.ac.ir
15تاجیکوحید زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://v.tajik.student.um.ac.ir
16تاجیکمرضیه فيزيكکارشناسی ارشدhttp://marzieh.tajik.student.um.ac.ir
17تاجیکمحمدمهدی مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://mmtajik.student.um.ac.ir
18تاجیکتهمینه پاتوبيولوژيدکترای تخصصیhttp://ta.tajik.student.um.ac.ir
19تاجیکتهمینه پاتوبيولوژيدکترای تخصصی
20تاجیک طوغانکبری علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشد