دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۳۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1باارادهطیبهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
2باانصاف ارومیهکیانا علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://k.baensaf.student.um.ac.ir
3باب الحکمیامیرحسین مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://amir.babolhakam.student.um.ac.ir
4بابائیسمیرا مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://samira.babaei.student.um.ac.ir
5باباجان پورعزیزیمحمد مهندسي شيميکارشناسی ارشد
6باباپورمرضیه مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://marziyeh96babapour.student.um.ac.ir
7باباپورسکهرضا مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://reza.babapour.student.um.ac.ir
8باباپورعلی آبادیآزاده مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://azadeh.babapour.student.um.ac.ir
9باباپورچالکیابوالفضلعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
10باباکردیندااگروتکنولوژیکارشناسی ارشدhttp://ne_ba255.student.um.ac.ir
11باباگل تبارسماکوشراضیهمهندسی مکانیک بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://rgoltabar.student.um.ac.ir
12باباییمریم علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://maryam.babaee.student.um.ac.ir
13باباییامنهریاضی محضدکتری (Ph.D)http://am.babaee.student.um.ac.ir
14باباییتکتم شيميکارشناسی ارشدhttp://t.babaei1994.student.um.ac.ir
15باباییهادی شيميکارشناسی ارشد
16بابایی زارچملیحه شيميدکتری (Ph.D)http://babaiezarch.malihe.student.um.ac.ir
17بابایی ملومهین تاريخکارشناسی ارشد
18بابایی چرمیمریم زيست شناسيکارشناسی ارشد
19بابایی کاشانیحمید مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://h.babaee.k.student.um.ac.ir
20بابری قرقیمسعود مهندسي برقکارشناسی ارشد