دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۷۷۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ائین پرستسجادروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://sajjad.aeinparast.student.um.ac.ir
2اب یاریمرضیه فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)
3اباذریفاطمه علوم پايهکارشناسی ارشد
4اباذریمحمدصالح شيميدکتری (Ph.D)
5اباذریانالهام مهندسي شيميدکتری (Ph.D)
6ابتهاجیالهه زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
7ابدارعباس شيميدکتری (Ph.D)
8ابداریربابه اديان و عرفان تطبيقيدکتری (Ph.D)
9ابدیرعنا مهندسي برقکارشناسی ارشد
10ابراهیمسمیر عبدالواحد موسی علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
11ابراهیموائل عباس عبدالحسین مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://wa_ib382.student.um.ac.ir
12ابراهیم بای سلامیمحمدمهدی زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
13ابراهیم پوردلاورمسعود مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://ma_eb800.student.um.ac.ir
14ابراهیم خانیحامدمدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://Hamed.Ebrahimkhani.student.um.ac.ir
15ابراهیم زادهعلی علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://ali.ebrahimzadeh.student.um.ac.ir
16ابراهیم زادهمجید محيط زيستکارشناسی ارشد
17ابراهیم زادهنجمهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
18ابراهیم زادهایمانمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://im.ebrahimzadeh.student.um.ac.ir
19ابراهیم زادهملیحه مهندسي متالورژي و مواددکتری (Ph.D)http://malihe.ebrahimzade.student.um.ac.ir
20ابراهیم زاده ابکوهعلی مهندسي برقکارشناسی ارشد