دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آئینیکیوانبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://ke.aeini.student.um.ac.ir
2آب سالانمهدیعلوم قرآن و حدیث (بین الملل )دکتری (Ph.D)
3آبیلالهه مهندسي شيميکارشناسی ارشد
4آذرمحمد آصف مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://azar.mohammadasif.student.um.ac.ir
5آذرمیبهارمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
6آرزوصفی الله جغرافياکارشناسی ارشد
7آرمانوحیدعلوم سیاسیکارشناسی ارشد
8آریانمحمد علیحقوق خصوصیکارشناسی ارشد
9آرینعبدالبصیر جغرافياکارشناسی ارشدhttp://basirarian.student.um.ac.ir
10آزادعبداله حسابداريدکتری (Ph.D)http://azad.abdollah.student.um.ac.ir
11آزادی مقدممسعود مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://masoud.azadimoghaddam.student.um.ac.ir
12آزمودهاکرم زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://azmoodeh.akram.student.um.ac.ir
13آسمان درهیاسرمدیریتدکتری (Ph.D)http://yaser.asemandoreh.student.um.ac.ir
14آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
15آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
16آقائی بناد کوکیمهدی مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://m_aghaee.student.um.ac.ir
17آقابابائی پوررضا مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://rezaaghababaeepour.student.um.ac.ir
18آقاییمسعودرفتار حرکتی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://ma_ag70.student.um.ac.ir
19آل بودهزینب علی خضیرحقوق خصوصیکارشناسی ارشدhttp://za_al148.student.um.ac.ir
20آل عثمانماجدجبارسعدانریاضی محضدکتری (Ph.D)http://majidjabbarsaadan.alothman.student.um.ac.ir