دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آئینیکیوانبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://ke.aeini.student.um.ac.ir
2آب سالانمهدیعلوم قرآن و حدیث (بین الملل )دکتری (Ph.D)
3آبیلالهه مهندسي شيميکارشناسی ارشد
4آذرمحمد آصف مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
5آذرمیبهارمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
6آرمانوحید علوم سياسيکارشناسی ارشد
7آریانمحمد علی حقوقکارشناسی ارشد
8آرینعبدالبصیر جغرافياکارشناسی ارشدhttp://basirarian.student.um.ac.ir
9آزادعبداله حسابداريدکتری (Ph.D)http://azad.abdollah.student.um.ac.ir
10آزادی مقدممسعود مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://masoud.azadimoghaddam.student.um.ac.ir
11آزمودهاکرم زيست شناسيکارشناسی ارشد
12آسمان درهیاسرمدیریتدکتری (Ph.D)http://yaser.asemandoreh.student.um.ac.ir
13آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
14آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
15آقائیحسنفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
16آقائی بناد کوکیمهدی مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://m_aghaee.student.um.ac.ir
17آقاییمسعودرفتار حرکتی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://ma_ag70.student.um.ac.ir
18آل بودهزینب علی خضیر حقوقکارشناسی ارشدhttp://za_al148.student.um.ac.ir
19آل عثمانماجدجبارسعدانریاضی محضدکتری (Ph.D)http://majidjabbarsaadan.alothman.student.um.ac.ir
20آل عثمانماجدجبارسعدانریاضی محضدکتری (Ph.D)http://majidjabbarsaadan.alothman.student.um.ac.ir