دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۲۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1الحسینمحمدعبدالکاظم ناصر مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)
2الاهبلیهدی ناظم خلباص حسابداريدکتری (Ph.D)
3الشبلاویغزوان ایادخالد حسابداريدکتری (Ph.D)
4النفاخعلی توفیق جمیل حسابداريدکتری (Ph.D)
5حسنحسین فلاح حسابداريدکتری (Ph.D)
6حسنحسین فلاح حسابداريدکتری (Ph.D)
7احمدیفاطمه علوم سياسيکارشناسی ارشد
8الکوزائیخلیل الله علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://kh_al218.student.um.ac.ir
9سجادیسیدرضا علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://se_sa866.student.um.ac.ir
10براتیسومیه علوم پايهکارشناسی ارشد
11اصغریوحیدهآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://vahideh.asghari.student.um.ac.ir
12انفرادیشادیآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://sh_en295.student.um.ac.ir
13صالحپورنداآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ne_sa252.student.um.ac.ir
14طاهریبی بی مریمآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://bibimaryam.taheri.student.um.ac.ir
15عرفانیانمهدیهآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://m.erfaniyan.student.um.ac.ir
16معدنیسعیدآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://madani.sa.student.um.ac.ir
17ملای نوغانیراحلهآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ra.mollaye.student.um.ac.ir
18عبداللهی نژادمحدثهادیان و عرفان تطبیقی (بین الملل)کارشناسی ارشد
19اعتضادسید خسرواقتصاد کشاورزی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://kh3etezad.student.um.ac.ir
20اکبریسید محمد رضااقتصاد کشاورزی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mohammad_akbari.student.um.ac.ir