دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1الحسینمحمدعبدالکاظم ناصر مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)
2الاهبلیهدی ناظم خلباص حسابداريدکتری (Ph.D)
3الشبلاویغزوان ایادخالد حسابداريدکتری (Ph.D)
4النفاخعلی توفیق جمیل حسابداريدکتری (Ph.D)
5حسنحسین فلاح حسابداريدکتری (Ph.D)
6حسنحسین فلاح حسابداريدکتری (Ph.D)
7احمدیفاطمه علوم سياسيکارشناسی ارشد
8سجادیسیدرضا علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://se_sa866.student.um.ac.ir
9براتیسمیرا علوم پايهکارشناسی ارشد
10اصغریوحیدهآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://vahideh.asghari.student.um.ac.ir
11انفرادیشادیآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://sh_en295.student.um.ac.ir
12سهرابیابراهیمآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://sohrabi.ebrahim.student.um.ac.ir
13صالحپورنداآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ne_sa252.student.um.ac.ir
14طاهریبی بی مریمآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://bibimaryam.taheri.student.um.ac.ir
15عرفانیانمهدیهآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://m.erfaniyan.student.um.ac.ir
16معدنیسعیدآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://madani.sa.student.um.ac.ir
17ملای نوغانیراحلهآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ra.mollaye.student.um.ac.ir
18میرعلیملیحهآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
19عبداللهی نژادمحدثهادیان و عرفان تطبیقی (بین الملل)کارشناسی ارشد
20اعتضادسید خسرواقتصاد کشاورزی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://kh3etezad.student.um.ac.ir