دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۷۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1الحسینمحمدعبدالکاظم ناصر مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)
2الشبلاویغزوان ایادخالد حسابداريدکتری (Ph.D)
3النفاخعلی توفیق جمیل حسابداريدکتری (Ph.D)
4حسنحسین فلاح حسابداريدکتری (Ph.D)
5حسنحسین فلاح حسابداريدکتری (Ph.D)
6احمدیفاطمه علوم سياسيکارشناسی ارشد
7الکوزائیخلیل الله علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://kh_al218.student.um.ac.ir
8سجادیسیدرضا علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://se_sa866.student.um.ac.ir
9تویجزهراء اموری صاحب علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
10تویجزهراء اموری صاحب علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
11براتیسومیه علوم پايهکارشناسی ارشد
12البوصالحعلاء طعیمه عبدالکاظم مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://alaaalbu-salihalbu-salih.student.um.ac.ir
13اصغریوحیدهآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://vahideh.asghari.student.um.ac.ir
14انفرادیشادیآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://sh_en295.student.um.ac.ir
15خلیلیمحدثهآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
16صالحپورنداآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ne_sa252.student.um.ac.ir
17طاهریبی بی مریمآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://bibimaryam.taheri.student.um.ac.ir
18عرفانیانمهدیهآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://m.erfaniyan.student.um.ac.ir
19لواییمحمدآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mo.lavaie.student.um.ac.ir
20معدنیسعیدآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://madani.sa.student.um.ac.ir