دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۴۵۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
181رمضانیسعیدفیزیولوژی ورزشی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://saeed.ramezani.student.um.ac.ir
182رمضانی فرخداحمدعلوم اجتماعی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://ahmad.ramezani.student.um.ac.ir
183رمضانیانرها ساداتعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ra_ra157.student.um.ac.ir
184رهنوردمحمدعلوم قرآن و حدیث (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mohammad.rahnavard.student.um.ac.ir
185روحانیحسیناقتصاد کشاورزی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://hossein.rohani.student.um.ac.ir
186روحانیمریمعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://maryam.rohani.student.um.ac.ir
187روحیمجتبیاگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://rouhi.mojtaba.student.um.ac.ir
188روحی افرا پلیفاطمهریاضی محض (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://fa.roohi.student.um.ac.ir
189روزبه نصیراییجعفرمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://jafar.roozbehnasiraei.student.um.ac.ir
190ریحانی محب سراجنداعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://neda.reihani.student.um.ac.ir
191ریگیناهیدزبان و ادبیات انگلیسی (بین الملل )کارشناسی ارشد
192رییسیامنهباغبانی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://am_ra909.student.um.ac.ir
193زارع زادهمحبوبهمدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)
194زاهدطلبانعلیعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ali.zahedtalaban.student.um.ac.ir
195زاهدیمحسنمدیریتکارشناسی ارشدhttp://mo_za28.student.um.ac.ir
196زاهدیمحسنمدیریتکارشناسی ارشدhttp://mo_za28.student.um.ac.ir
197زاهدیسعیدمهندسی کامپیوتر ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://szahedi.student.um.ac.ir
198زاهدی کسرینهاشکانزبان و ادبیات انگلیسی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
199زیدریحسینفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ho_ze312.student.um.ac.ir
200سارانیحمیدزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)