دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۴۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
81ثابتی نوقابیزهرا پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
82ثامریشقایق علوم پايهکارشناسی ارشد
83جدیدالاسلامیعباس پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://eslami83.student.um.ac.ir
84جشاریفاطمه علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://fateme.jeshari.student.um.ac.ir
85جعفرزادهمینوبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://jafarzade.minoo.student.um.ac.ir
86جعفریسیدمحسن علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
87جعفریسیدمحسن علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://mohsen.jafari.student.um.ac.ir
88جهانگیرفردرامین علوم پايهدکتری (Ph.D)http://ra_ja454.student.um.ac.ir
89جهانینسترن علوم پايهکارشناسی ارشد
90جوادیسیده بهارهبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
91جوان صنعییاسمین علوم پايهکارشناسی ارشد
92جواهریراحله علوم پايهدکتری (Ph.D)http://ra_ja90.student.um.ac.ir
93حاجی قلیزادهمهرانبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://mehran.hajigholizadeh.student.um.ac.ir
94حاجی کلاتهالهامبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
95حجی ابادیساره پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://hajiabadi.sa.student.um.ac.ir
96حدادسبزوارازاده پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://az.hadadsabzevar.student.um.ac.ir
97حسن ابادیمرتضی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
98حسن ابادیمرتضی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://morteza.hassanabadi.student.um.ac.ir
99حسن ابادیمرتضی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://hassanabadi.morteza.student.um.ac.ir
100حسینازهار رحیم حسین علوم پايهدکتری (Ph.D)