دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳۴۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
21افشاربحرابادعلی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)http://ali.afsharbahrabad.student.um.ac.ir
22افشاری پورصدیقه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://se_af176.student.um.ac.ir
23افلاکیانفاطمه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://fatemeh.aflakian.student.um.ac.ir
24اقاباباییمحمد علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)http://mo_ag696.student.um.ac.ir
25البغدادیعباس محمد علی محمد علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://ab_al184.student.um.ac.ir
26الدراجیعون حیال معیجل علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://ou_al980.student.um.ac.ir
27الزبیدیرافدبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://rafid.alzubaidy.student.um.ac.ir
28السرایمحمد خماط عبد علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://mo_al316.student.um.ac.ir
29الشویلیانتخاب حمید عبد علوم پايهدکتری (Ph.D)
30العیسیحیدر نعمه طهبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
31اللاوندیسیناء جابر علوان پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://se_al391.student.um.ac.ir
32اللهیراضیهبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
33اللهیمحمد علوم پايهکارشناسی ارشد
34المحمداویهناء صبیح جلوب علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://ha_al696.student.um.ac.ir
35المیالیسجاد یاسین راضی علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://sa_al150.student.um.ac.ir
36امان الهیشیوا علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://shiva.amanollahi.student.um.ac.ir
37امان الهیشیوا علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
38امانیفاطمه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
39امینفاطمه علوم پايهدکتری (Ph.D)http://fa_am463.student.um.ac.ir
40امینی کمرودیمهری پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://me_am422.student.um.ac.ir