دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۸۷۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
161پریزادهسیدعلیرضا زيست شناسيدکتری (Ph.D)
162پسرکلوعاطفه زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://a.pesaraklou.student.um.ac.ir
163پسندیدهعلیرضا زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://alireza.pasandide.student.um.ac.ir
164پل گردنیلیلی زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://leyli.polgardani.student.um.ac.ir
165پورحامدیسعیده زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://s.pourhamedi.student.um.ac.ir
166پورخسرومحمود زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://ma.pourkhosro.student.um.ac.ir
167پوررضائیمرتضی فيزيكکارشناسی ارشدhttp://morteza.pourrezaei.student.um.ac.ir
168پوریافرزهرا فيزيكکارشناسی ارشدhttp://zahra.pouryafar.student.um.ac.ir
169پویانمحسن شيميدکتری (Ph.D)http://pouyan.mohsen.student.um.ac.ir
170پهلوانعلیرضا فيزيكدکتری (Ph.D)http://alireza.pahlavan.student.um.ac.ir
171پیرانیفاطمه شيميدکتری (Ph.D)
172پیرانیعلی زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://pirani.ali.student.um.ac.ir
173پیغمبری کلاتسعید شيميکارشناسی ارشد
174پیله ورشهریفاطمه شيميکارشناسی ارشدhttp://fa_pi627.student.um.ac.ir
175پیماننرجس شيميدکتری (Ph.D)http://na.peyman.student.um.ac.ir
176ترابیاحمدرضا شيميکارشناسی ارشد
177ترحمیسیدیحیی زيست شناسيدکتری (Ph.D)
178ترشیزیمهدی زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://torshizi.mahdi.student.um.ac.ir
179تقی زادهلیلا زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://leila.taghizadeh.student.um.ac.ir
180تقی زاده سالاریعلی زيست شناسيکارشناسی ارشد