دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵۰۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
101جاودانی سمیعیسعیدهروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://s.javdani.student.um.ac.ir
102جاویدفاطمهروان شناسیکارشناسی ارشد
103جاویدی صباغیانشیماروان شناسیکارشناسی ارشد
104جباریفاطمهعلم اطلاعات ودانش شناسیدکتری (Ph.D)
105جعفرنیافاطمه ساداتمطالعات برنامه درسی و آموزشیدکتری (Ph.D)http://f.s.jafarnia.student.um.ac.ir
106جلائی پوستینیانملیکاروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://melikajalaei.student.um.ac.ir
107جلالی درویش زادهایدهروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://idehjalali.student.um.ac.ir
108جلیلی جوادزاده شجاعیسیده هدیروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
109جمالیعبدالهروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)
110جمشیدیصفوراروان شناسیدکتری (Ph.D)http://sa.jamshidi.student.um.ac.ir
111جنت پرستمریممبانی تعلیم و تربیتکارشناسی ارشدhttp://maryam.jannatparast.student.um.ac.ir
112جنتیزهراعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشدhttp://jannaty.z.student.um.ac.ir
113جهانی محمودیمهدیمطالعات برنامه درسی و آموزشیکارشناسی ارشدhttp://jahanimahmoudi.mahdi.student.um.ac.ir
114جهانیانگلرخروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://golrokh.jahanian.student.um.ac.ir
115جهانیانمجیدروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://majid.jahanian.student.um.ac.ir
116چاکری بیرجندینعیمهروان شناسیکارشناسی ارشد
117چوپانیمهدیهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://mahdie.choupani.student.um.ac.ir
118حاتمیحمیدهمطالعات برنامه درسی و آموزشیکارشناسی ارشد
119حاتمیمیناروان شناسیکارشناسی ارشد
120حاتمی کیاسمیهروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://s.hatamikia.student.um.ac.ir