دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1گاراژیانفواد علوم داميکارشناسی ارشدhttp://foadgarajian.student.um.ac.ir
2گاراژیانسمیه خاكشناسيکارشناسی ارشدhttp://so_ga987.student.um.ac.ir
3گازرانسهیل مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://soheil.gazeran.student.um.ac.ir
4گازرانینگار علوم اقتصاديکارشناسی ارشد
5گازریمحمدعلی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
6گازیچی مشهدیسیده مریم مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://maryam.gazichi.student.um.ac.ir
7گدازرضا مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://reza.godaz.student.um.ac.ir
8گرامیزهرا خاكشناسيکارشناسی ارشدhttp://za_ge808.student.um.ac.ir
9گرامی نوقابیمحدثهگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)
10گرامی پورمیثم شيميکارشناسی ارشدhttp://geramipour.meysam.student.um.ac.ir
11گرانپایهعلی زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)
12گرایلومحمدرضا حسابداريکارشناسی ارشدhttp://mohammadreza.grayloo.student.um.ac.ir
13گرایلیناهیدگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)
14گرایلیالهاممبانی تعلیم و تربیتکارشناسی ارشد
15گرجی پورمحمدجواد علوم اقتصاديدکتری (Ph.D)http://javadgorjipour.student.um.ac.ir
16گرزینحدیثهاقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشد
17گرمابیبهارمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
18گرمابیمحمدمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
19گرمابیحسین شيميکارشناسی ارشدhttp://ho.garmabi.student.um.ac.ir
20گرمرودی اصیلغزاله مهندسي شيميدکتری (Ph.D)