دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1گاراژیانفواد علوم داميکارشناسی ارشدhttp://foadgarajian.student.um.ac.ir
2گاراژیانسمیه خاکشناسیکارشناسی ارشدhttp://so_ga987.student.um.ac.ir
3گازرانسهیل مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://soheil.gazeran.student.um.ac.ir
4گازرانینگار اقتصادکارشناسی ارشد
5گازریمحمدعلی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
6گازریمحمدعلی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
7گازریمحمدعلی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
8گازریمحمدعلی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
9گازیچی مشهدیسیده مریم مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://maryam.gazichi.student.um.ac.ir
10گدازرضا مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://reza.godaz.student.um.ac.ir
11گرامی نوقابیمحدثهگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)
12گرامی پورمیثم شيميکارشناسی ارشدhttp://geramipour.meysam.student.um.ac.ir
13گرانپایهعلیاگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)
14گرایلومحمدرضا حسابداريکارشناسی ارشدhttp://mohammadreza.grayloo.student.um.ac.ir
15گرایلیناهیدگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)
16گرایلیالهاممبانی تعلیم و تربیتکارشناسی ارشد
17گرجی پورمحمدجواد اقتصاددکتری (Ph.D)http://javadgorjipour.student.um.ac.ir
18گرزینحدیثهاقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشد
19گرمابیمحمدمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
20گرمابیبهارمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد