دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1گاراژیانفواد علوم داميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623503038
2گاراژیانسمیه خاكشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613036037
3گازرانسهیل مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413422035
4گازرحبیب ابادینجمهعلوم مهندسی آبکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9313594014
5گازیچی مشهدیسیده مریم مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623023019
6گدازرضا مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216481072
7گرامیزهرا خاكشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413078022
8گرامی سین آبادیفرزاد زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116965051
9گرامی نوقابیمحدثهگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316643036
10گرامی پورمیثم شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513312023
11گرانپایهعلی زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9526552013
12گرایلومحمدرضا حسابداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513222088
13گرایلیناهیدگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116544038
14گرایلیالهامعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9323256027
15گرزینحدیثهاقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413072035
16گرمابیبهارعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613012048
17گرمابیحسین شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613315053
18گرماسیاحسان شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9313314067
19گرمرودی نژادمیلاد زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523329058
20گرمرودی نژادالهام مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513474062