دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۶۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آذرمیسکینهعلوم تربیتیکارشناسی ارشد
2آزادگان مهرمریم روانشناسيکارشناسی ارشد
3ابدی کوشک مهدیناهید روانشناسيکارشناسی ارشد
4ابراهیم زادهنجمه روانشناسيکارشناسی ارشد
5ابراهیم نژادمهلا روانشناسيکارشناسی ارشد
6ابراهیمیسمیه سادات روانشناسيدکتری (Ph.D)http://sebrahimi.student.um.ac.ir
7ابراهیمیعلیرضاعلوم تربیتیدکتری (Ph.D)
8ابراهیمی کوشک مهدیسمیهعلوم تربیتیدکتری (Ph.D)http://ebrahimi.somayeh.student.um.ac.ir
9ابریشمینفیسه روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://nafiseh.abrishami.student.um.ac.ir
10ابوترابیسیده بهارهعلوم تربیتیکارشناسی ارشدhttp://seyedebahare.abotorabi.student.um.ac.ir
11احسانیارمین روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://armin.ehsani.student.um.ac.ir
12احمدیمحمدعلوم تربیتیدکتری (Ph.D)http://ahmadi22f.student.um.ac.ir
13احمدیفاطمهعلوم تربیتیکارشناسی ارشد
14احمدیعباس روانشناسيکارشناسی ارشد
15احمدی باغکیزینبعلوم تربیتیکارشناسی ارشد
16احمدی نوخندانسحر روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://ahmadinokhandan.student.um.ac.ir
17احمدیان حسینینیلوفرعلوم تربیتیکارشناسی ارشد
18اخلاقیارزوعلوم تربیتیکارشناسی ارشد
19اخوندیمحمدعلوم تربیتیدکتری (Ph.D)http://m.akhondi11165.student.um.ac.ir
20ارخودی قلعه نوییمهدیعلوم تربیتیدکتری (Ph.D)http://arkhodighalenoei.student.um.ac.ir