اخبار دانشگاه

برگزاری اولین جلسه شورای شناسایی و توانمند سازی  استعدادهای بالقوه (شتاب) دانشگاه فردوسی مشهد

برگزاری اولین جلسه شورای شناسایی و توانمند سازی استعدادهای بالقوه (شتاب) دانشگاه فردوسی...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، به‌منظور ارتقای کمیت و کیفیت آموزش، افزون بر تشکیل شورای شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) که به مقوله IQ توجه داشته و در راستای شناسایی، جذب، پرورش و حفظ استعدادهای برتر فعالیت می‌کند، حوزه معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به تشکیل شورای  شناسایی و توانمندسازی استعدادهای بالقوه (شتاب) نمود. این شورا بر اساس توجه به مقوله ZPD و حمایت و همیاری اجتماعی با تأکید بر توانمندسازی آموزشی دانشجویان...

taad14

پذیرش دانشجو
تحصیل در دانشگاه
دانشگاه برای جامعه
تور مجازی
کتابخانه مرکزی
تقویم آموزشی
بیش از 23000 دانشجو
بیش از 800 عضو هیات علمی
بیش از 110000 دانش آموخته
بیش از 1700 دانشجوی بین المللی
435 رشته/مقطع تحصیلی
63 گروه آموزشی