چهارشنبه 5 آذر 1393

با تبديل آموزشگاه عالي بهداري در سال 1328 به دانشكده پزشكي ، نخستين گام در راه تاسيس سومين دانشگاه ايران در شهر مقدس مشهد برداشته شد در سال 1334 با صدور مجوز ديگري دانشكده ادبيات با پنج رشته جداگانه تاسيس يافت .

با گسترش آموزش عالي در كشور به ترتيب دانشكده معقول و منقول   ....

» ادامه مطلب

رویدادها

newsicon» انتصاب دكتر فاطمه طباطبائي يزدي به عنوان مسئول پرديس زيست محيطي دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه، در حكمي دكتر فاطمه طباطبائي يزدي ، استاديار دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه فردوسي مشهد را به مدت دو سال به عنوان مسئول پرديس زيست محيطي دانشگاه منصوب كرد.

newsicon» امضاي تفاهم نامه مشترك موسسه رازي و دانشگاه فردوسي مشهد

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، روز يكشنبه 2 آذر ماه رييس موسسه واكسن و سرم سازي رازي و هيئت همراه با حضور در دانشگاه فردوسي مشهد تفاهم نامه مشتركي با دانشگاه به امضا رساندند.

newsicon» نشست هم انديشي روساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشهد

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، دومين نشست هم انديشي استاندار خراسان رضوي با روساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشهد عصر روز يكشنبه 2 آذر در محل مركز رفاهي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

newsicon» بازديد رئيس دانشگاه فردوسي مشهد از بخش‌هاي مختلف جهاددانشگاهي

رئيس دانشگاه فردوسي مشهد به همراه معاون فرهنگي، اجتماعي و مدير حوزه رياست و روابط عمومي اين دانشگاه از بخش‌هاي مختلف جهاددانشگاهي بازديد كرد.

جستجو


newssite3

namadpazeresh