اخبار دانشگاه

انتخاب عضو هیئت‌علمی برجسته دانشگاه فردوسی مشهد در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال 1398

انتخاب عضو هیئت‌علمی برجسته دانشگاه فردوسی مشهد در فهرست سرآمدان علمی کشور در...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، فدراسیون سرآمدان علمی ایران تحت مدیریت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، دکتر مسعود میرزایی شهرابی دانشیار گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد را در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال 1398 قرارداد. دریافت پژوهانه نقدی، استفاده از گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و نیز پرداخت حق‌الزحمه کامل همکاری تحقیقاتی محقق پسادکتری بخشی از جوایز در نظر گرفته‌شده برای ایشان توسط فدراسیون سرآمدان علمی ایران است. دانشگاه فردوسی مشهد...

taad18

پذیرش دانشجو
تحصیل در دانشگاه
دانشگاه برای جامعه
تور مجازی
کتابخانه مرکزی
تقویم آموزشی
بیش از 23000 دانشجو
بیش از 800 عضو هیات علمی
بیش از 110000 دانش آموخته
بیش از 1700 دانشجوی بین المللی
435 رشته/مقطع تحصیلی
63 گروه آموزشی