اخبار دانشگاه

دكتر كافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد: نمایشگاه پژوهش و فناوری نمود واقعی شعار ما می‌توانیم بود. ...

دكتر كافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد: نمایشگاه پژوهش و فناوری نمود واقعی شعار ما می‌توانیم بود. ...

پس از ۴ روز فعالیت، آیین اختتامیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی شامگاه دوشنبه ۲۰ آذرماه ۹۶ در محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد مقدس برگزار ...