اخبار دانشگاه

پیام تسلیت رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت درگذشت دكتر علی سرافراز یزدی ...

پیام تسلیت رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت درگذشت دكتر علی سرافراز یزدی ...

به مناسبت درگذشت دكتر علی سرافراز یزدی، استاد پیشكسوت و رئیس پیشین دانشگاه فردوسی مشهد درشامگاه روز دوشنبه اول آبان ماه ۱۳۹۶ ، دكتر محمد كافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد طی پیامی این ضایعه را به خانواده ایشان و جامعه دانشگاهیان تسلیت ...