اخبار دانشگاه

افتتاح پژوهشكده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد ...

افتتاح پژوهشكده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد ...

پژوهشكده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دكتر كافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و مهندس رشیدیان استاندار خراسان رضوی و جمعی از مسئولین استان، اساتید و دانشجویان صبح امروز در دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح ...