اخبار دانشگاه

کسب بالاترین عملکرد  هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان خراسان رضوی

کسب بالاترین عملکرد هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان خراسان رضوی...

بر اساس نتایج ارزیابی هیأت های ناتک استانی در سال 1397 توسط مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان خراسان رضوی برای چندمین سال متوالی موفق به کسب بالاترین عملکرد گردید. در همین راستا دکتر سعدان زکائی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی با ارسال نامه‌ای به دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان خراسان رضوی...

taad32

بیش از 23000 دانشجو
بیش از 800 عضو هیات علمی
بیش از 110000 دانش آموخته
بیش از 1700 دانشجوی بین المللی
435 رشته/مقطع تحصیلی
63 گروه آموزشی