مراسم اختتامیه سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر كشور در بخش دختران برگزار می شود ...
شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵

مراسم اختتامیه سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر كشور در بخش دختران برگزار می شود ...

مراسم اختتامیه سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر كشور در بخش دختران از ساعت ۲۱ روز دوشنبه ۴ مرداد ماه ۱۳۹۵ در سالن دكتر رحیمی زاده دانشكده علوم دانشگاه فردوسی مشهد آغاز می ...