اخبار دانشگاه

آغاز به كار نمایشگاه جشنواره آموزش دانشگاه فردوسی مشهد  ...
يكشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶

آغاز به كار نمایشگاه جشنواره آموزش دانشگاه فردوسی مشهد ...

نمایشگاه جشنواره آموزش دانشگاه فردوسی مشهد به منظور معرفی ظرفیت های آموزش در دانشگاه فردوسی مشهد در روز یكشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۶ در محل درب شمالی پردیس (پاركینگ سازمان مركزی دانشگاه ) برای بازدید دانش آموزان، دانشجویان، كارشناسان و اعضای هیئت علمی افتتاح شد ...