اخبار دانشگاه

برنامه‌های هفتادمین سال تأسیس دانشگاه فردوسی مشهد

برنامه‌های هفتادمین سال تأسیس دانشگاه فردوسی مشهد

هفتادمین سال تأسیس دانشگاه فردوسی مشهد همراه با برنامه‌های ویژه‌ای به مناسبت هفتادسالگی دانشگاه همراه خواهد بود. دکتر عادل سپهر، رئیس کمیته اجرایی بزرگداشت هفتادمین سال تأسیس دانشگاه فردوسی مشهد، در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه در تکمیل این خبر افزود: در سال جاری با همراهی کمیته اجرایی بزرگداشت هفتادمین سال تأسیس دانشگاه و همکاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد برنامه بزرگداشت هفتادسالگی دانشگاه اجرا خواهد شد. تلاش داریم مراسم شب بزرگداشت هفتادسالگی در آذرماه یا دی‌ماه سال...

taad98520

بیش از 23000 دانشجو
بیش از 800 عضو هیات علمی
بیش از 110000 دانش آموخته
بیش از 1700 دانشجوی بین المللی
435 رشته/مقطع تحصیلی
63 گروه آموزشی