پنجشنبه 4 ارديبهشت 1393

با تبديل آموزشگاه عالي بهداري در سال 1328 به دانشكده پزشكي ، نخستين گام در راه تاسيس سومين دانشگاه ايران در شهر مقدس مشهد برداشته شد در سال 1334 با صدور مجوز ديگري دانشكده ادبيات با پنج رشته جداگانه تاسيس يافت .

با گسترش آموزش عالي در كشور به ترتيب دانشكده معقول و منقول   ....

» ادامه مطلب

رویدادها

newsicon» انتصاب دكتر علي گنجعلي به عنوان مدير آموزشي دانشگاه

دكتر محمد كافي در حكمي دكتر علي گنجعلي، دانشيار دانشكده علوم، را به مدت دو سال به سمت مدير آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد منصوب كرد.

newsicon» انتصاب دكتر عبدالرضا باقري به عنوان قائم مقام سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

معاون وزير جهاد كشاورزي با صدور حكمي دكتر عبدالرضا باقري را به سمت قائم مقام سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي منصوب كرد.

newsicon» انتصاب دكتر كامران داوري به عنوان مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر محمد كافي در حكمي دكتر كامران داوري، دانشيار دانشكده كشاورزي، را به مدت دو سال به سمت مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه فردوسي مشهد منصوب كرد.

newsicon» انتخاب آقاي دكتر حسين عشقي به عنوان دانشمند يك درصد ISI بر اساس ارجاعات علمي

آقاي دكتر حسين عشقي، استاد گروه شيمي دانشكده علوم دانشگاه فردوسي مشهد، به عنوان دانشمند يك درصد  ISI بر اساس ارجاعات علمي انتخاب شد.

جستجو

صلوات خاصه امام رضا (ع)

شماره پيامگير دفتر رياست دانشگاه       8836012

پست الكترونيك

pr@um.ac.ir

سامانه  پيام كوتاه  دانشگاه

۳۰۰۰۸۰۵۶۱۰


پيك دانشگاه

jeldpeak143
newssite3
khev
inter4 telp newsreader 118