برنامه های غیر متمركز جشنواره آموزش دانشگاه فردوسی مشهد اعلام شد ...
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵

برنامه های غیر متمركز جشنواره آموزش دانشگاه فردوسی مشهد اعلام شد ...

دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه فردوسی مشهد، فهرست برنامه های غیرمتمركز جشنواره آموزش سال ۱۳۹۵ این دانشگاه را كه با محور اقتصاد مقاومتی و آموزش عالی از ۱۱ تا ۱۵ اردیبهشت برگزار می شود، اعلام ...