چهارشنبه 14 مرداد 1394

با تبديل آموزشگاه عالي بهداري در سال 1328 به دانشكده پزشكي ، نخستين گام در راه تاسيس سومين دانشگاه ايران در شهر مقدس مشهد برداشته شد در سال 1334 با صدور مجوز ديگري دانشكده ادبيات با پنج رشته جداگانه تاسيس يافت .

با گسترش آموزش عالي در كشور به ترتيب دانشكده معقول و منقول   ....

» ادامه مطلب

رویدادها

newsicon» قرار گرفتن دو عضو هيأت علمي در زمره يك درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمي جهان

دكتر سيد محمدعلي رضوي، استاد گروه آموزشي علوم و صنايع غذايي و دكتر محمدصال مصلحيان، استاد گروه آموزشي رياضي محض ، در زمره يك درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمي جهان قرار گرفته اند.

newsicon» انتصاب دكتر مرتضي كرمي به عنوان مسئول كميته تخصصي برنامه ريزي درسي دانشگاه

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد، در حكمي دكتر مرتضي كرمي، دانشيار گروه آموزشي علوم تربيتي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي را به سمت "مسئول كميته تخصصي برنامه ريزي درسي دانشگاه" منصوب كرد.

newsicon» حذف آفت كش ها از آب با فرآيند نانوفيلتراسيون توسط پژوهشگران دانشگاه فردوسي مشهد

در يك پروژه تحقيقاتي پژوهشگران دانشگاه فردوسي مشهد موفق به جداسازي آترازين از آب با استفاده از فرآيند نانوفيلتراسيون گرديدند.

newsicon» دانشجوياني كه رتبه‌هاي زير 250 داشته باشند، بورسيه خواهند شد

رئيس دانشگاه فردوسي مشهد اظهار داشت: به دانشجويان نخبه ، وام مازاد و سه برابر دانشجويان معمولي تعلق مي‌گيرد و دانشجوياني كه رتبه‌هاي زير 250 داشته باشند، مي توانند از بورسيه دانشگاه استفاده كنند.

جستجو

ertebat_ba_raeis


salavat_khase


newssite3

وبگاه هاي دانشگاه
pazeresh.2sanad.r