دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابراهیمی ثانیصغریرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316265018
2اذرپیکانعاطفهرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316639041
3ارجمندمتینسحرفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513048073
4ازکیامهلارفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513265016
5اسدی قلعه نیمنیرهرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316265030
6اسدیانفاطمهرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9226639017
7اسفندیاریعلیرفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623265022
8اسلامی نسبفاطمهرفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413285049
9اصغریاحسانفیزیولوژی ورزشیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316281014
10اعتباری گوهرریزیفاطمهفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613282091
11اقایی شهریملیحه الساداترفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616023043
12ال طعمهمحمدرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616023076
13الحجاجرفعت فرحان حمیدرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9426265035
14الحریشاویحسنین رحیم محمدرفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523284074
15الحلفیجهاد مدلول عبیدرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616023065
16الحلفیزین العابدین صالح کریمرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616284017
17الشبلاویحسنینرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616023087
18الشمامطهبهاء هادی خلیفرفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623284083
19العبسیخالدفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413048075
20اللهیاریمحبوبهرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326296010