دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲٬۰۲۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آزادی مقدممسعود مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216437105
2آقائی بناد کوکیمهدی مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9026430036
3آل پیغمبر مقدمعلی مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513411172
4آهنگریسعیده مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423665082
5ابادهاباذر مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116423087
6اباذریانالهام مهندسي شيميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616443029
7ابدیرعنا مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613405101
8ابراهیم زادهملیحه مهندسي متالورژي و مواددکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316449012
9ابراهیم زاده ازغدیفهیمه مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516466039
10ابراهیمیمحمد مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9313403076
11ابراهیمیرضا مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216480046
12ابراهیمیفاطمه مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523480016
13ابراهیمیسحر مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523062105
14ابراهیمیاحسان مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513660011
15ابراهیمیمصطفی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513422180
16ابریشمیشکوفهمهندسی صنایعدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416743017
17ابنعلیمهدی مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613063085
18ابوالحسن نژادمریم مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613423012
19ابوالقاسمی گل افشانیحسن مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523464021
20ابوذریانسیده محدثه مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513062108