دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲٬۳۱۸ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آبیلالهه مهندسي شيميکارشناسی ارشد
2آذرمحمد آصف مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
3آزادی مقدممسعود مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://masoud.azadimoghaddam.student.um.ac.ir
4آقائی بناد کوکیمهدی مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://m_aghaee.student.um.ac.ir
5آل پیغمبر مقدمعلی مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://bourse.market.student.um.ac.ir
6اباذریانالهام مهندسي شيميدکتری (Ph.D)
7ابدیرعنا مهندسي برقکارشناسی ارشد
8ابراهیم زادهملیحه مهندسي متالورژي و مواددکتری (Ph.D)http://malihe.ebrahimzade.student.um.ac.ir
9ابراهیم زاده ازغدیفهیمه مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)
10ابراهیم پوردلاورمسعود مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://ma_eb800.student.um.ac.ir
11ابراهیمیرضا مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://reza.ebrahimi.student.um.ac.ir
12ابراهیمیفاطمه مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://fa_eb198.student.um.ac.ir
13ابراهیمیسحر مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://s.ebrahimi1992.student.um.ac.ir
14ابراهیمیاحسان مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
15ابراهیمیرضا مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
16ابراهیمیامیرحسین مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
17ابراهیمیمصطفی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://mostafa.ebrahimi.student.um.ac.ir
18ابراهیمی ارگیفرناز مهندسي متالورژي و مواددکتری (Ph.D)
19ابراهیمی گل بتهحسن مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
20ابریشمیشکوفهمهندسی صنایعدکتری (Ph.D)http://sh.abrishami.student.um.ac.ir