دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1کابریمحمد مجد حقوقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413232142
2کابلیابراهیم علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513229045
3کابلیعاطفه علوم اجتماعيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613189031
4کابلی فرشچیهلاله الساداتباغبانی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9166819100
5کاتبعلاء حسین عبد زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523170108
6کاتب دامغانیحسینمدیریتکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623213015
7کاتبیمصطفیفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9166805148
8کاتبیمجیدرضا جغرافيادکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216175019
9کاراموزحمیدرضا مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623058038
10کاراندیش مروستیسمیه شيميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9226314019
11کاردانی ملکی نژادمونامدیریتکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513236039
12کاردوان قابلوحیده زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9786088016
13کارسازمحمد مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613023090
14کارگرمریمگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516643021
15کارگرفاروق علوم داميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616948041
16کارگرحسن علوم داميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516948065
17کارگرشهرام زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116140058
18کارگرسمانه زبانشناسي همگانيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613143048
19کارگرمحمدصادق جغرافيادکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116175022
20کارگرنرجسعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423254018