دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1چاجیامیر حقوقکارشناسی ارشد
2چاجیعلیرضا مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
3چاجیمهناز جغرافياکارشناسی ارشد
4چارلنک بختیاریفاطمه مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://fatemeh.charlankbakhtiari.student.um.ac.ir
5چاره ئیندا جغرافياکارشناسی ارشدhttp://charehei.neda.student.um.ac.ir
6چراغیاسما فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد
7چراغی شویطیبه زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://cheraghicheraghi-shavi.student.um.ac.ir
8چربگومحمد رضامهندسی عمران ( بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://mo_ch990.student.um.ac.ir
9چرم فروشانعلیرضا فيزيكکارشناسی ارشدhttp://charmforoushan.alireza.student.um.ac.ir
10چزگیمریممدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
11چشتیمرتضیعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
12چشمه قصابانیناهید علوم اقتصاديدکتری (Ph.D)http://nahidcheshmehghasabanighasabani.student.um.ac.ir
13چشمیحبیبهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
14چشمیسیدمصطفی زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://mostafa.cheshmi.student.um.ac.ir
15چشمیحمید زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://cheshomi.hamid.student.um.ac.ir
16چشمیاکبر علوم اقتصاديدکتری (Ph.D)http://ak.cheshmi.student.um.ac.ir
17چشمیمهدی علوم اقتصاديدکتری (Ph.D)
18چمبریحسین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://hossein.chambari.student.um.ac.ir
19چمنیمحمد تاريخکارشناسی ارشد
20چمیانیمهلا زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://chamyani.mahla.student.um.ac.ir