دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1چاجیامیر حقوقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613231021
2چاجیمهرداد زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423335018
3چاجیصدیقهمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9373668055
4چاجیمهناز جغرافياکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9323647015
5چارلنک بختیاریفاطمه مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626430012
6چاره ئیندا جغرافياکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623138035
7چاری صادقمسعود علوم اجتماعيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326194019
8چراغعلیریحانه مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413097027
9چراغی شویطیبه زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216626039
10چربگومحمد رضامهندسی عمران ( بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9163862236
11چرخاببهاره تاريخکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413183037
12چرم فروشانعلیرضا فيزيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9323343029
13چزگیمریمعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613254073
14چشتیمرتضیعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9366818089
15چشم میشیمحسن جغرافياکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413646013
16چشمه قصابانیناهید علوم اقتصاديدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416202046
17چشمیسیدمصطفی زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9226965012
18چشمیحمید زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516347028
19چشمیاکبر علوم اقتصاديدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9016200071
20چمبریحسین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513466042