دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1پ ژولایمانمدیریتکارشناسی ارشد
2پارساپویامهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://po_pa577.student.um.ac.ir
3پارساحسین فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)http://h_parsa.student.um.ac.ir
4پارسامنصوره شيميدکتری (Ph.D)
5پارساحمیدمطالعات برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشدhttp://ha_pa92.student.um.ac.ir
6پارساپریسا علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://pa_pa277.student.um.ac.ir
7پارسامعصومهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://em.parsa6.student.um.ac.ir
8پارسازینبروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://parsa.student.um.ac.ir
9پارساپویا مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://p.parsa.student.um.ac.ir
10پارسامحمدصادقمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://mo.parsa.student.um.ac.ir
11پارسافرعباس حسابداريکارشناسی ارشد
12پارسافرپدراممدیریتکارشناسی ارشدhttp://pedram.parsafar.student.um.ac.ir
13پارسامهرالهامروان شناسیکارشناسی ارشد
14پارساوشامین علوم سياسيکارشناسی ارشد
15پارساپورحجت الهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیدکتری (Ph.D)http://h.parsapour.student.um.ac.ir
16پارساپورفاطمه زراعت واصلاح نباتاتکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.parsapour.student.um.ac.ir
17پارساییمحبوبه زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)http://parsaieferdowsi.student.um.ac.ir
18پارساییرشید زمين شناسيدکتری (Ph.D)
19پارسهسارا علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشد
20پارسیانفرزانهمهندسی صنایعکارشناسی ارشدhttp://fparsian.ie.student.um.ac.ir