دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1هاتفیمحدثهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://mohadeseh.hatefi.student.um.ac.ir
2هاتفیسیده لیلا مهندسي شيميکارشناسی ارشد
3هاتفیانیتا مهندسي برقکارشناسی ارشد
4هاتفی اولاییزینببیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدhttp://ze.hatefiolaii.student.um.ac.ir
5هاتفی فرجیانمحمد حسن زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://mh-hatefifarajian.student.um.ac.ir
6هاجرپورشاندیزفاطمهفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد
7هادوینگارمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
8هادیسیدحسین علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://sayedhussain.hadi.student.um.ac.ir
9هادیمیناریاضی محضکارشناسی ارشد
10هادینور محسن علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
11هادیبهنازعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشد
12هادی زاده کاخکیمیلادمهندسی صنایعکارشناسی ارشد
13هادی سیه رودمهدی زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://mehdi.hadiseyahrud.student.um.ac.ir
14هادی فرسمیه زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشدhttp://so.hadifar.student.um.ac.ir
15هادی نیانسرین علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشد
16هادی نیانازنین مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://nazanin.hadiniya.student.um.ac.ir
17هادیانسیدصادق حسابداريکارشناسی ارشدhttp://sadegh.hadian74.student.um.ac.ir
18هادیانمحمدمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)
19هادیانهومنمهندسی متالورژی و مواد (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://ho.hadian.student.um.ac.ir
20هادیان فرام البنین آماردکتری (Ph.D)http://hadianfar94.student.um.ac.ir