دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ناجم حصاریمحمدفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613622075
2ناجکارنسترناقتصاد کشاورزی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9066803053
3ناجی ابهریحامدمهندسی متالورژی و مواد (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9266988017
4ناجی اقاخانلوعلی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613464033
5ناجی رخیجواد زراعت واصلاح نباتاتکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613040022
6ناجی شب اهنگمرسده مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623023020
7ناجی عطارامیررضامهندسی صنایع ( بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9663067117
8ناجی مهرحسن مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423422098
9نادرزاده استاداشرف فيزيكدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616895025
10نادرعفیفمصطفی پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316619021
11نادرمزرجیسمانه زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216333017
12نادرنژادگراناززبانشناسی همگانی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9266871039
13نادرکام فیروزیفیروزه مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616408039
14نادریرامینمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9066800010
15نادرینسترنبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9612211
16نادریمریم جغرافيادکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9426198020
17نادریمرجان حسابداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513220059
18نادریمهدیعلوم تربيتيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9026275048
19نادری طوسیمرتضی روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613240077
20نادری میقاننصیرزمین شناسی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9266885035