دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۰۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ناجم حصاریمحمدفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
2ناجکارنسترناقتصاد کشاورزی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://nastaran.najkar.student.um.ac.ir
3ناجی ابهریحامدمهندسی متالورژی و مواد (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://naji.student.um.ac.ir
4ناجی اقاخانلوعلی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
5ناجی رخیجواد زراعت واصلاح نباتاتکارشناسی ارشد
6ناجی شب اهنگمرسده مهندسي برقکارشناسی ارشد
7ناجی عطارامیررضامهندسی صنایع ( بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://amirreza.naji.attar.student.um.ac.ir
8ناجی مهرحسن مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://hasan.najimehr.student.um.ac.ir
9نادرزاده استاداشرف فيزيكدکتری (Ph.D)
10نادرعفیفمصطفی پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://dr.naderafif.student.um.ac.ir
11نادرمزرجیسمانه زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://sa.nadermezerji.student.um.ac.ir
12نادرنژادگراناززبانشناسی همگانی (بین الملل)دکتری (Ph.D)
13نادرکام فیروزیفیروزه مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://fi_na117.student.um.ac.ir
14نادریرامینمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ra_na37.student.um.ac.ir
15نادرینسترنبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
16نادرینسترنبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
17نادرینسترنبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
18نادرینسترنبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
19نادریمریم جغرافيادکتری (Ph.D)
20نادریمرجان حسابداريکارشناسی ارشدhttp://marjan.naderi.student.um.ac.ir