دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۶۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ناجم حصاریمحمدفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
2ناجکارنسترناقتصاد کشاورزی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://nastaran.najkar.student.um.ac.ir
3ناجی ابهریحامدمهندسی متالورژی و مواد (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://naji.student.um.ac.ir
4ناجی رخیجواد زراعت واصلاح نباتاتکارشناسی ارشدhttp://j.najirokhi.student.um.ac.ir
5ناجی شب اهنگمرسده مهندسي برقکارشناسی ارشد
6ناجی عطارامیررضامهندسی صنایع ( بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://amirreza.naji.attar.student.um.ac.ir
7ناجی مهرحسن مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://hasan.najimehr.student.um.ac.ir
8نادرزاده استاداشرف فيزيكدکتری (Ph.D)
9نادرعفیفمصطفی پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://dr.naderafif.student.um.ac.ir
10نادرمزرجیسمانه زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://sa.nadermezerji.student.um.ac.ir
11نادرنژادگراناززبانشناسی همگانی (بین الملل)دکتری (Ph.D)
12نادرکام فیروزیفیروزه مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://fi_na117.student.um.ac.ir
13نادرینسترنبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
14نادرینسترنبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
15نادرینسترنبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
16نادرینسترنبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
17نادریمریم جغرافيادکتری (Ph.D)
18نادریمرجان حسابداريکارشناسی ارشدhttp://marjan.naderi.student.um.ac.ir
19نادریمهدیمبانی تعلیم و تربیتدکتری (Ph.D)http://me_na149.student.um.ac.ir
20نادریبهارهروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://ba_na952.student.um.ac.ir