دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1لاری طرقیمرجانمهندسی صنایعکارشناسی ارشد
2لاری یزدیپوریا فيزيكکارشناسی ارشدhttp://puria.lariyazdi.student.um.ac.ir
3لاریجانیشمیمعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://shamim.larijani.student.um.ac.ir
4لالیان پورامیر مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
5لامسهمیلادبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
6لاهوتیسیدمحمدعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشد
7لجمیریاحسان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)
8لجمیریاحسان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)
9لسانیزینب زيست شناسيدکتری (Ph.D)
10لشکرینرگس تاريخکارشناسی ارشدhttp://narges.lashkari.student.um.ac.ir
11لشکریاحمد حقوقکارشناسی ارشدhttp://ah_la517.student.um.ac.ir
12لشکریمهدی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://mahdilashkari.student.um.ac.ir
13لشکری دربندیمصطفی تاريخکارشناسی ارشد
14لشکری پورزهرامهندسی صنایع ( بین الملل )کارشناسی ارشد
15لشگریمرتضیمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://morteza.lashgari.student.um.ac.ir
16لطفعلی ثانیشهرزادعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://sh_lo522.student.um.ac.ir
17لطفعلی کهنه قوچانهانیه زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://ha_lo44.student.um.ac.ir
18لطفیمجتبیبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیدکتری (Ph.D)http://mo_lo214.student.um.ac.ir
19لطفیفهیمهعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشد
20لطفیلعیاعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشدhttp://laya.lotfi.student.um.ac.ir