دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1فاتح بهاریلیلی زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9016334025
2فاتحیاعظمعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9023243031
3فاتحی ابدال ابادیحجت حقوقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9213232011
4فاتحی ترشیزمحمدرضا مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513661014
5فاتحی حقیقتمرتضیریاضی محضدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116915039
6فاتحی زادهمینا علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613621094
7فارابیمحمدرضا مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513422237
8فارسیصادق مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523422096
9فارسی علی آبادیمحمدمهدیاقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9126585045
10فارسیانویشتاسب مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613474139
11فارقیسیدمعین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513422124
12فاروقیایدا جغرافياکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9313166018
13فاضلفروغعلوم مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516589053
14فاضلرقیهعلوم تربيتيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216254013
15فاضلصادق مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9426405020
16فاضل انصاریهما زبان و ادبيات فرانسهکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623160022
17فاضل بخشینادرمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613732074
18فاضل ترشیزیداودمدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9366881019
19فاضل زادهمریم علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9313229083
20فاضل فلاورجانییحیی معارف اسلاميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116122023