دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1فائزیمهدیروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://mahdi.faezi.student.um.ac.ir
2فائزیاحمد مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
3فاتح بهاریلیلی زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://leili.fatehbahari.student.um.ac.ir
4فاتحیاعظمبرنامه درسی و آموزشکارشناسی ارشد
5فاتحی ابدال ابادیحجت حقوقکارشناسی ارشد
6فاتحی ترشیزمحمدرضا مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://mohammadreza.fatehitorshiz.student.um.ac.ir
7فاتحی زادهمینا علوم پايهکارشناسی ارشد
8فاخرتقی حسین علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
9فارابیمحمدرضا مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
10فارسیزهرا معارف اسلاميکارشناسی ارشد
11فارسیصادق مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://farsi.sadegh.student.um.ac.ir
12فارسی دوستمهدیاگروتکنولوژیکارشناسی ارشد
13فارسی دوستنجمهبرنامه درسی و آموزشکارشناسی ارشد
14فارسی علی آبادیمحمدمهدیاقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://farsialiabadi.student.um.ac.ir
15فارسی نیافاطمه شيميکارشناسی ارشدhttp://fa_fa366.student.um.ac.ir
16فارسیانویشتاسب مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
17فاضلفروغعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://fazel.student.um.ac.ir
18فاضلمحمد علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://mo_fa259.student.um.ac.ir
19فاضلحیدرعباس علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
20فاضلرقیهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://rq.fazel.student.um.ac.ir