دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1فائزیمهدیروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://mahdi.faezi.student.um.ac.ir
2فائزیاحمد مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
3فاتح بهاریلیلی زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://leili.fatehbahari.student.um.ac.ir
4فاتحیاعظممطالعات برنامه درسی و آموزشیکارشناسی ارشد
5فاتحی ابدال ابادیحجت حقوقکارشناسی ارشد
6فاتحی ترشیزمحمدرضا مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://mohammadreza.fatehitorshiz.student.um.ac.ir
7فاتحی حقیقتمرتضیریاضی محضدکتری (Ph.D)http://mo_fa326.student.um.ac.ir
8فاتحی زادهمینا علوم پايهکارشناسی ارشد
9فاخرتقی حسین علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
10فارابیمحمدرضا مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
11فارسیزهرا معارف اسلاميکارشناسی ارشد
12فارسیصادق مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://farsi.sadegh.student.um.ac.ir
13فارسی دوستمهدیاگروتکنولوژیکارشناسی ارشد
14فارسی دوستنجمهمطالعات برنامه درسی و آموزشیکارشناسی ارشد
15فارسی علی آبادیمحمدمهدیاقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://farsialiabadi.student.um.ac.ir
16فارسی نیافاطمه شيميکارشناسی ارشدhttp://fa_fa366.student.um.ac.ir
17فارسیانویشتاسب مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
18فارقیسیدمعین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
19فاضلفروغعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://fazel.student.um.ac.ir
20فاضلفایزهمبانی تعلیم و تربیتکارشناسی ارشد