دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۸ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1غازیغزالهرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://ghazale.ghazi.student.um.ac.ir
2غازیساره هادی رزاق زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
3غانملیثمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://laith.ghanem.student.um.ac.ir
4غایبی جعفرابادجمیله تاريخکارشناسی ارشدhttp://ja_gh696.student.um.ac.ir
5غجه پورفروغ تاريخکارشناسی ارشد
6غدیریایمانمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ghadiri.iman.student.um.ac.ir
7غدیری فریمانیفاطمهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشدhttp://fateme.ghadirifarimani.student.um.ac.ir
8غرابادیانصادق حقوقکارشناسی ارشد
9غروریشکیلاعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
10غروی رودسریصفامهندسی صنایعکارشناسی ارشد
11غرویانمحمدرضاحسابداری (بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://mo_gh970.student.um.ac.ir
12غرویانصدیقهروان شناسیکارشناسی ارشد
13غریبعطیه مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://a.gharib.student.um.ac.ir
14غریب ناییفاطمهفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
15غریبی منفردفروغریاضی محضدکتری (Ph.D)http://fr.gharibimonfared.student.um.ac.ir
16غریریعمر فیصل غازی زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
17غریریفاطمه الزهراء بخیت عبداله زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
18غزالی پورزهرا زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
19غزایی یانمیناعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://mina.ghazaeian.student.um.ac.ir
20غزنویمنصوره مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد