دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1غازیغزالهرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://ghazale.ghazi.student.um.ac.ir
2غانملیثمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://laith.ghanem.student.um.ac.ir
3غانمیحنان محمدجواد مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://hananmohammedjawad.ghanimi.student.um.ac.ir
4غایبی جعفرابادجمیله تاريخکارشناسی ارشدhttp://ja_gh696.student.um.ac.ir
5غدیریایمانمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ghadiri.iman.student.um.ac.ir
6غدیری فریمانیفاطمهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدhttp://fateme.ghadirifarimani.student.um.ac.ir
7غرابمحیا مهندسي برقکارشناسی ارشد
8غرابادیانصادق حقوقکارشناسی ارشد
9غرویانمحمدرضاحسابداری (بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://mo_gh970.student.um.ac.ir
10غریبمصطفی زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
11غریبعطیه مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://a.gharib.student.um.ac.ir
12غریب ناییفاطمهفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
13غریبی منفردفروغریاضی محضدکتری (Ph.D)http://fr.gharibimonfared.student.um.ac.ir
14غزالی پورزهرا زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
15غزایی یانمیناعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://mina.ghazaeian.student.um.ac.ir
16غزنویمنصوره مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
17غزیماجد زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)
18غضنفریسیمااقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://sima.ghazanfari.student.um.ac.ir
19غضنفری فرداحمد زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشد
20غضنفری مقدمنادیا زبان و ادبيات انگليسيدکتری (Ph.D)http://n.ghazanfari.student.um.ac.ir