دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1غازیغزالهرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416959019
2غانمهدی عامر غانم مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513660124
3غانمیحنان محمدجواد مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523058085
4غایبی جعفرابادجمیله تاريخکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9323182022
5غدیریایمانمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9166800176
6غدیری فریمانیفاطمهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613929048
7غرابمحیا مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9612199
8غرابادیانصادق حقوقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513231078
9غرویانمحمدرضاحسابداری (بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9363811353
10غرویانصدیقه روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413240015
11غریبمصطفی زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9686140013
12غریبعطیه مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416430042
13غریب زادهزبیده روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413240060
14غریبی منفردفروغریاضی محضدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316918034
15غزایی یانمیناعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316921026
16غزنویمنصوره مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413775040
17غزنوی تربقانعلیرضامهندسی برق (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9673658497
18غزیماجد زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9426150075
19غضنفریسیمااقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513072011
20غضنفری مقدمنادیا زبان و ادبيات انگليسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216747080