دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1غازیغزالهرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://ghazale.ghazi.student.um.ac.ir
2غانملیثمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://laith.ghanem.student.um.ac.ir
3غایبی جعفرابادجمیله تاريخکارشناسی ارشدhttp://ja_gh696.student.um.ac.ir
4غدیریایمانمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ghadiri.iman.student.um.ac.ir
5غدیری فریمانیفاطمهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدhttp://fateme.ghadirifarimani.student.um.ac.ir
6غرابادیانصادق حقوقکارشناسی ارشد
7غرویانمحمدرضاحسابداری (بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://mo_gh970.student.um.ac.ir
8غرویانصدیقهروان شناسیکارشناسی ارشد
9غریبعطیه مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://a.gharib.student.um.ac.ir
10غریب ناییفاطمهفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
11غریبی منفردفروغریاضی محضدکتری (Ph.D)http://fr.gharibimonfared.student.um.ac.ir
12غزالی پورزهرا زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
13غزایی یانمیناعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://mina.ghazaeian.student.um.ac.ir
14غزنویمنصوره مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
15غزیماجد زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)
16غضنفریسیمااقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://sima.ghazanfari.student.um.ac.ir
17غضنفری فرداحمد زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشد
18غضنفری مقدمنادیا زبان و ادبيات انگليسيدکتری (Ph.D)http://n.ghazanfari.student.um.ac.ir
19غضنفری مقدمصالحه زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://sa.ghazanfarimoghadam.student.um.ac.ir
20غضنفری پورسینا مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://si_gh24.student.um.ac.ir