دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1غازیغزالهرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://ghazale.ghazi.student.um.ac.ir
2غانملیثمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://laith.ghanem.student.um.ac.ir
3غانمیحنان محمدجواد مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://hananmohammedjawad.ghanimi.student.um.ac.ir
4غایبی جعفرابادجمیله تاريخکارشناسی ارشدhttp://ja_gh696.student.um.ac.ir
5غدیریایمانمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ghadiri.iman.student.um.ac.ir
6غدیری فریمانیفاطمهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدhttp://fateme.ghadirifarimani.student.um.ac.ir
7غرابمحیا مهندسي برقکارشناسی ارشد
8غرابادیانصادق حقوقکارشناسی ارشد
9غروی رودسریامیراحسانمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
10غرویانمحمدرضاحسابداری (بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://mo_gh970.student.um.ac.ir
11غریبمصطفی زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
12غریبعطیه مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://a.gharib.student.um.ac.ir
13غریب ناییفاطمهفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
14غریبی منفردفروغریاضی محضدکتری (Ph.D)http://fr.gharibimonfared.student.um.ac.ir
15غزالی پورزهرا زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
16غزایی یانمیناعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://mina.ghazaeian.student.um.ac.ir
17غزنویمنصوره مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
18غزیماجد زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)
19غضنفریمریمریاضی محضکارشناسی ارشدhttp://ma_gh615.student.um.ac.ir
20غضنفریسیمااقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://sima.ghazanfari.student.um.ac.ir