دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1غازیغزالهرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416959019
2غانمیحنان محمدجواد مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523058085
3غایبی جعفرابادجمیله تاريخکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9323182022
4غدیریایمانمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9166800176
5غدیری فریمانیفاطمهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613929048
6غرابمحیا مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9612199
7غرابادیانصادق حقوقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513231078
8غرویانمحمدرضاحسابداری (بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9363811353
9غریبمصطفی زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9686140013
10غریبعطیه مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416430042
11غریبی منفردفروغریاضی محضدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316918034
12غزایی یانمیناعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316921026
13غزنویمنصوره مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413775040
14غزیماجد زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9426150075
15غضنفریسیمااقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513072011
16غضنفری مقدمنادیا زبان و ادبيات انگليسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216747080
17غضنفری مقدمصالحه زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116140036
18غضنفری پورسینا مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616800035
19غظنفرینگین علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613083049
20غفارنیامیلادمعماريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523790026