دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۲۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1عابدمیرآقا فيزيكدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616300063
2عابدزادهبهناز روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613241025
3عابدزادهحسین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623423155
4عابدنوکندهفاطمه زبان و ادبيات فرانسهکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413093058
5عابدیبه آفرین اديان و عرفان تطبيقيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613777075
6عابدیفاطمه تاريخکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9323183014
7عابدیربابهرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216628024
8عابدیسیده زهراعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9313259029
9عابدیاحمد علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513200095
10عابدیسعید زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9313147057
11عابدیسامر سعدون شنغارهرفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523284063
12عابدیعبدالمهدیعلوم مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326595023
13عابدی استادمریم شيميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316314010
14عابدی فیروزجاییمجیدمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413731042
15عابدی کارشکبتول زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9426912019
16عابدین پورمنا مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423474130
17عابدینیالهه روانشناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316240106
18عابدینیعاطفهعلوم دامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9066820096
19عابدینیمحمد فيزيكدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316946029
20عابدینیشادان مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623660016