دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۷۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1عابدمیرآقا فيزيكدکتری (Ph.D)http://mi_ab24.student.um.ac.ir
2عابدخراسانیجواد علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://abedkhorasani.javad.student.um.ac.ir
3عابدزادهحسین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://abedzade.hossein.student.um.ac.ir
4عابدزاده عطارریحانه مهندسي برقکارشناسی ارشد
5عابدنوکندهفاطمه زبان فرانسهکارشناسی ارشد
6عابدهدتنیحبیب الله آمارکارشناسی ارشد
7عابدیبه آفرین اديان و عرفان تطبيقيکارشناسی ارشد
8عابدیکلثوم تاريخ و تمدن ملل اسلاميکارشناسی ارشد
9عابدیسجادریاضی محضدکتری (Ph.D)http://sa_ab419.student.um.ac.ir
10عابدیمروه حاوی عاتی زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
11عابدیتکتم زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
12عابدیسیما فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشدhttp://abedi.sima.student.um.ac.ir
13عابدیحسین فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد
14عابدیحسین فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد
15عابدیحسن مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://abedi.hassan.student.um.ac.ir
16عابدیسیدجعفر مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشد
17عابدیخدیجهمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://kh_ab642.student.um.ac.ir
18عابدیعبدالمهدیعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://amabedi.student.um.ac.ir
19عابدی استادمریم شيميدکتری (Ph.D)http://maryam.abediostad.student.um.ac.ir
20عابدی شجاعفرزاد جغرافيادکتری (Ph.D)http://f.abedishoja9816138043.student.um.ac.ir