دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1عابدمیرآقا فيزيكدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616300063
2عابدزادهبهناز روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613241025
3عابدزادهحسین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623423155
4عابدنوکندهفاطمه زبان و ادبيات فرانسهکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413093058
5عابدهدتنیحبیب الله آمارکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513395228
6عابدیبه آفرین اديان و عرفان تطبيقيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613777075
7عابدیفاطمه تاريخکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9323183014
8عابدیربابهرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216628024
9عابدیسیده زهراعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9313259029
10عابدیاحمد علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513200095
11عابدیسعید زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9313147057
12عابدیسامر سعدون شنغارهرفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523284063
13عابدیعبدالمهدیعلوم مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326595023
14عابدی استادمریم شيميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316314010
15عابدی فیروزجاییمجیدمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413731042
16عابدی کارشکبتول زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9426912019
17عابدین پورمنا مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423474130
18عابدینیالهه روانشناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316240106
19عابدینیعاطفهعلوم دامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9066820096
20عابدینیمحمد فيزيكدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316946029