دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۴۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1عابدمیرآقا فيزيكدکتری (Ph.D)http://mi_ab24.student.um.ac.ir
2عابدخراسانیجواد علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://abedkhorasani.javad.student.um.ac.ir
3عابدزادهبهنازروان شناسیکارشناسی ارشد
4عابدزادهحسین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://abedzade.hossein.student.um.ac.ir
5عابدزاده مرویانمیلاد فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد
6عابدنوکندهفاطمه زبان و ادبيات فرانسهکارشناسی ارشد
7عابدهدتنیحبیب الله آمارکارشناسی ارشد
8عابدیبه آفرین اديان و عرفان تطبيقيکارشناسی ارشد
9عابدیکلثوم تاريخ و تمدن ملل اسلاميکارشناسی ارشد
10عابدیربابهرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://robabeh.abedi.student.um.ac.ir
11عابدیسیده زهراعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشدhttp://zahra.abedi.student.um.ac.ir
12عابدیاحمد علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://ahmad.abedi.student.um.ac.ir
13عابدیحسین فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد
14عابدیحسین فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد
15عابدیسعید زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشد
16عابدیحسن مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
17عابدیخدیجهمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://kh_ab642.student.um.ac.ir
18عابدیعبدالمهدیعلوم مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://amabedi.student.um.ac.ir
19عابدی استادمریم شيميدکتری (Ph.D)http://maryam.abediostad.student.um.ac.ir
20عابدی فیروزجاییمجیدمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://ma.abedifirouzjaei.student.um.ac.ir