دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ضابطی پورمحمد زبان و ادبيات انگليسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516172058
2ضابطیان حسینیمهسا علوم داميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416040013
3ضرابیرحیممهندسی برق (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573658239
4ضرابیسعیدمهندسی شیمی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9366621048
5ضرابیمسعود مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613411125
6ضرابی رادشهلا مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613405021
7ضرغامی مقدممریمباغبانی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9366287040
8ضمائمی فردمرضیه مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513423172
9ضمیریرضوانمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613731015
10ضمیری ندافامیرحسینفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623048034
11ضمیری نقرهعمادمهندسی صنایعدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616743035
12ضیاءقریشیسیده شوکتعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513254019
13ضیائی سی سختحسین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623465022
14ضیاالحقسیدمحمدسعید مهندسي عمراندکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416411058
15ضیاالدینی دشتخاکیمریمریاضی محضدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216957039
16ضیاالدینی دشتخاکیعلیزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9166817364
17ضیاحسین پورمحراب مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613423090
18ضیاخدادادیانعمادالدین مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623023053
19ضیافتی باقرزادهبی بی فاطمه فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423049020
20ضیافتی طالبیحمیدهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573650053