دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1صائب نیاندا زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516347017
2صائبی زادهشهربانو زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513153022
3صابرامین مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626896014
4صابرمحمدرضا مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516466017
5صابرزادهزهرا آماردکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516390027
6صابرمجتهدیفاطمه حسابداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613220013
7صابرمقدم نظام دوستامین زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513333046
8صابریامیر زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416025021
9صابریزینب فيزيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613307022
10صابریایمان خاكشناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516713024
11صابریالههمدیریتکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513724078
12صابریامینمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613039058
13صابریساره روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613246020
14صابریاحمد مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9126423028
15صابریمصطفی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523422154
16صابری تنسوانانیسه مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613474173
17صابری تولاییفهیمهرفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423265026
18صابری زومحمد پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513605012
19صابری نجفیعرفان مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623474090
20صابری نژاداسما علوم داميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413501028