دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1صائب نیاندا زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://nsaebnia.student.um.ac.ir
2صابرعبدالتوابمدیریتکارشناسی ارشد
3صابرامین مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://asaber.student.um.ac.ir
4صابرمحمدرضا مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://mohamadreza.saber.student.um.ac.ir
5صابرزادهزهرا آماردکتری (Ph.D)
6صابرمجتهدیفاطمه حسابداريکارشناسی ارشدhttp://fateme.sabermojtahedi.student.um.ac.ir
7صابریامیر زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://asaberi.student.um.ac.ir
8صابریداودفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
9صابریزینب فيزيكکارشناسی ارشد
10صابریایمان خاکشناسیدکتری (Ph.D)
11صابریهاجرمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ha_sa836.student.um.ac.ir
12صابریهاجرمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ha_sa836.student.um.ac.ir
13صابریهاجرمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ha_sa836.student.um.ac.ir
14صابریهاجرمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ha_sa836.student.um.ac.ir
15صابریامینمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
16صابریسارهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://s.saberi.student.um.ac.ir
17صابریسیدصادق مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://sadeghsaberi997.student.um.ac.ir
18صابریسیدصادق مهندسي برقکارشناسی ارشد
19صابریسیدصادق مهندسي برقکارشناسی ارشد
20صابریسیدصادق مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://sadeghsaberi997.student.um.ac.ir