دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1شادزینبروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://sarashad_sky.student.um.ac.ir
2شادزهرا مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://zahra-shad.student.um.ac.ir
3شادامین مهندسي شيميکارشناسی ارشد
4شادمصطفی مهندسي شيميکارشناسی ارشد
5شادعلیرضا مهندسي شيميکارشناسی ارشد
6شادهدی مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://hoda.shad.student.um.ac.ir
7شادان پورسیمین علوم پايهکارشناسی ارشد
8شاددللیا جغرافيادکتری (Ph.D)
9شادلوعادلاگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://ad_sh564.student.um.ac.ir
10شادلوی خان جانیانسحر زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
11شادماننازنین زبان و ادبيات انگليسيدکتری (Ph.D)http://nazanin.shadman.student.um.ac.ir
12شادمانمصطفی حسابداريدکتری (Ph.D)http://mo_sh534.student.um.ac.ir
13شادماننجمه زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
14شادمانمیلاد علوم پايهدکتری (Ph.D)http://milad-shademan.student.um.ac.ir
15شادمانموسی زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
16شادمانالههروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
17شادمان فخرابادیمصطفیفقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری (Ph.D)http://mo_sh369.student.um.ac.ir
18شادپیشهلامهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
19شادکامعلیرضا مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://alirezashadkam.student.um.ac.ir
20شادکامآزاده مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://azadeh.shadkam.student.um.ac.ir