دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1شادزینبروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://sarashad_sky.student.um.ac.ir
2شادزهرا مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://zahra-shad.student.um.ac.ir
3شادامین مهندسي شيميکارشناسی ارشد
4شادمصطفی مهندسي شيميکارشناسی ارشد
5شادعلیرضا مهندسي شيميکارشناسی ارشد
6شادهدی مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://hoda.shad.student.um.ac.ir
7شادانمهدی زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://m.shadan.student.um.ac.ir
8شادان پورسیمین علوم پايهکارشناسی ارشد
9شادبختاحسان مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://eh_sh173.student.um.ac.ir
10شادلوعادلاگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://ad_sh564.student.um.ac.ir
11شادلوی خان جانیانسحر زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
12شادلوی خان جانیاناحسان مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
13شادماننازنین زبان انگلیسیدکتری (Ph.D)http://nazanin.shadman.student.um.ac.ir
14شادمانمصطفی حسابداريدکتری (Ph.D)http://mo_sh534.student.um.ac.ir
15شادماننجمه زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
16شادمانمیلاد علوم پايهدکتری (Ph.D)http://milad-shademan.student.um.ac.ir
17شادمانموسی زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
18شادمانالههروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
19شادمان فخرابادیمصطفیفقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری (Ph.D)http://mo_sh369.student.um.ac.ir
20شادمهرملیکا جغرافياکارشناسی ارشدhttp://me_sh822.student.um.ac.ir