دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1سابقیساجدهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
2سابقیمریم فيزيكکارشناسی ارشد
3سابقیهادیمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://hsabeghi.student.um.ac.ir
4ساجدیمریم جغرافياکارشناسی ارشدhttp://ma_sa282.student.um.ac.ir
5ساجدیسیده دریاعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://dariasajedi.student.um.ac.ir
6ساجدیمجید مهندسي برقکارشناسی ارشد
7ساجدیکیهان مهندسي عمراندکتری (Ph.D)http://ke_sa186.student.um.ac.ir
8ساجدی مهرهداعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://h.sajedimehr .student.um.ac.ir
9ساجدی نسبفاطمه فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد
10ساحلاحمد شعیب علوم سياسيکارشناسی ارشد
11ساداتسیدمسعود حقوقکارشناسی ارشد
12ساداتسید محمد امین شيميکارشناسی ارشدhttp://mo_sa328.student.um.ac.ir
13ساداتسید مجتبیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://sa_sa416.student.um.ac.ir
14ساداتسعید مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://sadat.student.um.ac.ir
15سادات فریزنیمحمداگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)
16ساداتی خادرزهراسادات حسابداريکارشناسی ارشد
17ساداتی لمردیسیده محبوبهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
18سادهصدیقه فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشدhttp://se.sadeh2016.student.um.ac.ir
19سادیناحمدمهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)
20سارانیحمیدزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)